လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

ကဗ်ာ (သုခမိန္လႈိင္)

1 Comment

စၾကဝဠာကို ၾကိဳးနဲ႔ဆဲြေခၚလာၿပီး
ကမ္းေျခကို ပို႔ေပးခဲ့တယ္။
သက္သက္သာသာ ေနဝင္သြားတယ္
သက္သက္သာသာ အိမ္ျပန္ၾကတယ္
သက္သက္သာသာ မီးထြန္းၾကတယ္
သက္သက္သာသာ ေသၾကတယ္။


အစိမ္းေရာင္ ေဘာလံုးအသင္း (၂၀၀၀)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

One thought on “ကဗ်ာ (သုခမိန္လႈိင္)

  1. I love his poems

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.