လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အနမတဂၢ - ၿငိဏ္းေဝ


Leave a comment

နာမည္ေက်ာ္ၾကားမွု သတင္းၾကီးမွု ေခါင္းေဆာင္ ဘာမွမလိုခ်င္ လိုခ်င္စိတ္မရွိ ဒါဟာေသခ်ာမွု အခုျဖစ္မွုျဖစ္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

ငါေသမွာပဲ။တစ္ညလံုးလည္း အိပ္မရဘူး ၃၄၅ည အိပ္ေဆးေသာက္ဖို႔ စိတ္မရွိဘူး လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ စိတ္မရွိဘူး ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ က်န္းမာေနတာ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိလို႔လဲ ဝက္တစ္ေကာင္လို ငါလား ေငြကို ႏွစ္၅၀လံုးလံုးျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ဟာသအလြမ္း ဒါမွမဟုတ္ အလြမ္းဟာသ ဒါမွမဟုတ္ စိမ့္ထြက္မ်က္ရည္ ဒါမွမဟုတ္ ပုလဲမီးေတာက္ ဒါမွမဟုတ္ ေၾကကြဲတိမ္တိုက္ျဖဴျဖဴလို ့အဓိပၸာယ္ဗဟုျပဳႏိုင္တယ္ Continue reading


Leave a comment >

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ကြန္ဆက္ဟာ ပ်ားအံု၊ ကဗ်ာဟာ ပ်ားရည္၊ ကဗ်ာဖတ္သူက ပ်ား၊ ကဗ်ာဆရာဟာ သူ႔ကိုယ္သူဘာမွန္းမသိလို႔ အင္တင္လုပ္ေနရတဲ့ ပါေဖာင္းမင့္အႏုပညာရွင္ (ၿငိဏ္းေဝ)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment >

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)


1 Comment >

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ကၽြန္ေတာ္ေျပာသားပဲ။ ဒါဟာ သမုဒၵရာအေရာင္ပါလို႔။ ခင္ဗ်ားမယံုဘူး။ (ၿငိဏ္းေဝ)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

Kiss-me-quick ကမာၻၾကီးတစ္ခုလံုး အေလာသံုးဆယ္ အလယ္သံုးေဇာ။ ေဇာထပ္သမာၻေတြနဲ႔။ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

Kiss-me-quick ကမာၻၾကီးတစ္ခုလံုး အေလာသံုးဆယ္ အလယ္သံုးေဇာ။ ေဇာထပ္သမာၻေတြနဲ႔။ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

မည္သို႔လုပ္လိုက္သည္မသိ သံသရာ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

မည္သို႔လုပ္လိုက္သည္မသိ သံသရာ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ျမက္ပင္ေတြစိမ္းေနတုန္းပဲ။ မေန႔ညက မိုးမရြာဘူး။ ေႏြလယ္ေခါင္ ႏိုးတုန္းအိပ္မက္။ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ျမက္ပင္ေတြစိမ္းေနတုန္းပဲ။ မေန႔ညက မိုးမရြာဘူး။ ေႏြလယ္ေခါင္ ႏိုးတုန္းအိပ္မက္။ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

စစ္တုရင္ အႏုပညာမွာ ခင္ဗ်ားခဏေလာက္ ေမ်ာ၀င္ၾကည့္ရင္ အႏုပညာရဲ့နိဂံုးကို ေတြ႕ႏိုင္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

စစ္တုရင္ အႏုပညာမွာ ခင္ဗ်ားခဏေလာက္ ေမ်ာ၀င္ၾကည့္ရင္ အႏုပညာရဲ့နိဂံုးကို ေတြ႕ႏိုင္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

ဥာဏ္ပညာအတြက္ ကဗ်ာဖတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ စား၀တ္ေနေရး ဟားတိုက္ႏိုင္ရင္။ ထမင္းအသက္ ကဗ်ာလဆန္းတစ္ရက္။ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဥာဏ္ပညာအတြက္ ကဗ်ာဖတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ စား၀တ္ေနေရး ဟားတိုက္ႏိုင္ရင္။ ထမင္းအသက္ ကဗ်ာလဆန္းတစ္ရက္။ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

တစ္ခ်က္တည္းက်င္း၀င္၊ ညီေလးေလးနက္စြာ အတြင္းအျပင္ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

တစ္ခ်က္တည္းက်င္း၀င္၊ ညီေလးေလးနက္စြာ အတြင္းအျပင္ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)