လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ သီဝရီမ်ား (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ သီ၀ရီမ်ား (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

စာေပါင္းသိုက္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

စာေပါင္းသိုက္ အက္ေဆးမ်ား (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Source: LinHtet

ကုမ္ရာသီဂီတ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Leave a comment

( Idea Magazine – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၃ )

This gallery contains 3 photos

ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

စတား၀ါး ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါး ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) Continue reading


Leave a comment

ကတၱီပါလြမ္းခ်င္း (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

ကတၱီပါလြမ္းခ်င္း (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)
ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

ေမခလာႏွင့္ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

ေမခလာႏွင့္ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)ေမခလာႏွင့္ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading


Leave a comment

ပင္လယ္ထဲကညသည္ ပိေတာက္ပန္းျဖစ္၏ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

၂၀ရာစု ျမန္မာ၀တၳဳတို ၁၀၀ စာေရးဆရာ ၁၀၀ - သီဟရတနာ
ပင္လယ္ထဲကညသည္ ပိေတာက္ပန္းျဖစ္၏ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Continue reading


2 Comments

ကုဗတစ္ (အုပ္စာတစ္) (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

အႏုပညာ … စာ (ခင္ေမာင္ရင္) - Cover Artဆင္ျခင္မႈပန္းမ်ား မေတာက္ပမီ၊ အမုန္း၏ အခ်စ္ေပါင္းတစ္သိန္းအတြက္ ႏွစ္တစ္ရာေနသည္။ ယခင္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲသည္ ရမၼက္အတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု(လမ္းတစ္ခု) ရွာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ငါသေဘာေပါက္ဖို႔လိုသည္။ မင္းကေတာ့ (ထိုအခ်က္ကို) ၾကိဳက္မည္မဟုတ္။ (ထို)ေနရာမွာ ပန္းခ်ီကားမ်ား ပန္းပြင့္မ်ား ျဖန္႔ၾကဲထားေၾကာင္း သူမသိသြားျပီ။ ဘ၀ေနရန္အတြက္ အႏုပညာကို ခ်စ္ျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္ကို လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစသည္။ သူသည္ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္၊ ဖားတစ္ေကာင္ သုိ ့မဟုတ္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္လည္း ျဖစ္သည္။ သူတို ့သည္ ေရထဲမွာေရာ၊ ကုန္းေပၚမွာပါ ေနႏိုင္သည္။ ဘုရားပုထိုးတို႔ တိုင္းျပည္သည္ ျခေသၤ့၏တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေနသည္။ ေကာင္းကင္ဘံု၏ ႏွစ္(ကာလ)သည္ ငရဲ၏ ႏွစ္ကာလႏွင့္ အလြန္ေ၀းကြာေနလိ့မ္မည္။ သစ္ပင္မ်ား ဘ၀ရွည္လြန္းစြ။ သူတို႔သည္ မ်က္ရည္မ်ားကို ေမွးမွိန္ေစ၏။ ေလညင္းေတးသံအလိုက္လည္း ျမဴးကတတ္ၾက၏။ သူတို႔ ဘယ္သြားၾကမည္လဲ။ အေရွ႕့ကိုလား၊ ေျမာက္ကိုလား။

ငါ (မိတ္ေဆြ) မ်ားလည္း သြားၾကျပီ။ ငါသြားရန္ မစြမ္းႏိုင္ပါ။ ငါ့ေနရာ သည္မွာရွိ၏။ ေနရာကို ကန့္သတ္ပိုင္းျခားထားေသာ္လည္း ငါ့ဘ၀သံသရာသည္ ရွည္၏ ။ ၾကာပန္းမ်ား ပြင့္ၾက၊ ကခုန္ၾက၊ ေသဆံုးၾကေသာ ငါ့ေရအိုင္သို ့လင္းယုန္ငွက္သည္ မၾကာခဏ ထိုးစိုက္ဆင္းသက္လာတတ္၏ ။ က်ီးသည္ အျပစ္ကင္းေသာ အနက္ေရာင္အတိုင္းသာ ရွိ၏။ အရုဏ္ဦး၏ အေမွာင္ထုတြင္းသို႔ ထီးကိုဖြင့္္၍ တန္းတန္းမတ္မတ္ ပ်ံသြားၾက၏။ နံနက္ခင္းမွာ အိမ္ေဖာ္မေလး စြန္႔ပစ္ေသာ အမွိုက္အညစ္တို႔ကို စားရေသာ္လည္း သူတို႔့အသံသည္ စႏၵရားတစ္ေထာင္ထက္သာေသာ သီခ်င္းျဖစ္၏ ။

ေနသာေသာ ေန့တစ္ေန႔မွာ မင္းလုလင္တစ္ေယာက္သည္ လူျပက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူလာ၏ ။ တနဂၤေႏြေန႔အတြက္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ တြဲဖက္ညီလွ၏။ အရပ္ရွည္ရွည္ လူတစ္ေယာက္ ေတာအုပ္ထဲမွာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းနွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေန၏။ သူတို႔ ့လက္သည္းခြံမွာ ဘာမွမရွိေသာ္လည္း သစ္ရြက္မ်ားသည္ ႏွုတ္သီးႏွင့္ ေလခၽြန္ၾက၏။ Continue reading


Leave a comment

တာရာမင္းေ၀၏ ႏြားကဗ်ာအေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

တာရာမင္းေ၀၏ ႏြားကဗ်ာအေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

(မေဟသီ – ၁၉၉?)


Leave a comment

လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) Continue reading