လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကၽြန္ေတာ္ပန္းခ်ီဆရာဘာေၾကာင့္မဟုတ္ (ေဇယ်ာလင္း)

2 Comments

Sadines (Michael Goldberg)

Sadines (Michael Goldberg)

ရက္ေတြကုန္လြန္သြားတယ္။ စကားေျပနဲ႔ေတာင္
ကၽြန္ေတာ္ေရးေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တကယ့္ကဗ်ာဆရာပဲ။
ကၽြန္ေတာ့္ကဗ်ာၿပီးသြားတာေတာင္ လိေမၼာ္ဆိုတာတစ္လံုးမွ
မပါေသးဘူး။ ကဗ်ာဆယ့္ႏွစ္ပုဒ္ရလိုက္တယ္။
‘လိေမၼာ္ေတြ’လို႔ အမည္တပ္လိုက္တယ္။

ဖရန္႔အိုဟာရာ | ဘာသာျပန္ – ေဇယ်ာလင္း
Image source: A Frank O’Hara Exhibit


ကၽြန္ေတာ္ပန္းခ်ီဆရာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကဗ်ာဆရာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။
ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္ရတာ ပိုေကာင္းမယ္ထင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ပန္းခ်ီဆရာ
မဟုတ္ဘူး။ ေျပာရရင္
ဥပမာဆိုပါေတာ့။ မုိက္(က္) ဂိုးလ္(ဒ္)ဘတ္ ပန္းခ်ီတစ္ကား
စဆြဲေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားတယ္။
“ထိုင္ဦး၊ တစ္ခုခုေသာက္” လို႕ သူေျပာတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေသာက္တယ္၊ သူေသာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ေမာ့ၾကည့္လိုက္တယ္ “ခင္ဗ်ားပန္းခ်ီကားထဲမွာ
ငါးေသတၱာပါေနတယ္”။ “ဟုတ္တယ္၊ အဲဒီကားထဲမွာ
တစ္ခုခုထည့္ဖို႕လိုေနလို႔”။ “ေၾသာ္၊ အဲသလိုလား”။
ကၽြန္ေတာ္ျပန္သြားတယ္၊ ရက္ေတြကုန္လြန္သြားတယ္၊
ကၽြန္ေတာ္ေနာက္တစ္ေခါက္ေရာက္ျပန္တယ္။ ပန္းခ်ီကားဟာ
မၿပီးေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္သြားတယ္။
ရက္ေတြကုန္လြန္သြားတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ထပ္ေရာက္ျပန္တယ္။
ပန္းခ်ီကားဟာ ၿပီးသြားၿပီ။ “ငါးေသတၱာ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ”
ပန္းခ်ီကားထဲမွာ အကၡရာစာလံုးေတြပဲရွိေတာ့တယ္။
“ကၽြန္ေတာ္မႏိုင္ေတာ့လို႕” လို႔ မိုက္(က္)ကေျပာတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေကာ။ တစ္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားေနမိတာ
အေရာင္တစ္ေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္။ လိေမၼာ္အေၾကာင္းတစ္ပါဒ
ကၽြန္ေတာ္ခ်ေရးလိုက္တယ္။ မၾကာခင္မွာ တစ္မ်က္ႏွာလံုး
စကားလံုးေတြ ျပည့္သြားတယ္။ ပါဒေတြမဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ၿပီးေနာက္တစ္မ်က္ႏွာ။ အမ်ားၾကီး ပါရွိသင့္တာေပါ့။
လိေမၼာ္အေၾကာင္းမဟုတ္တဲ့ စကားလံုးေတြ၊ လိေမၼာ္ဟာ
ဘယ္ေလာက္ဆိုး၀ါးတယ္ဆိုတာေတြ၊ ဘဝေတြ။
ရက္ေတြကုန္လြန္သြားတယ္။ စကားေျပနဲ႔ေတာင္
ကၽြန္ေတာ္ေရးေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တကယ့္ကဗ်ာဆရာပဲ။
ကၽြန္ေတာ့္ကဗ်ာၿပီးသြားတာေတာင္ လိေမၼာ္ဆိုတာတစ္လံုးမွ
မပါေသးဘူး။ ကဗ်ာဆယ့္ႏွစ္ပုဒ္ရလိုက္တယ္။
‘လိေမၼာ္ေတြ’လို႔ အမည္တပ္လိုက္တယ္။
တစ္ေန႔မွာ ပန္းခ်ီျပခန္းတစ္ခုထဲ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔လိုက္တယ္၊
မိုက္(က္)ရဲ့ ပန္းခ်ီကား
ငါးေသတၱာ’လို႔ နာမည္ေပးထားတယ္။

(၁၉၇၁)
(Why I Am Not a Painter – Frank O’ Hara / ဘာသာျပန္ – ေဇယ်ာလင္း)

Why I Am Not a Painter

I am not a painter, I am a poet.
Why? I think I would rather be
a painter, but I am not. Well,

for instance, Mike Goldberg
is starting a painting. I drop in.
“Sit down and have a drink” he
says. I drink; we drink. I look
up. “You have SARDINES in it.”
“Yes, it needed something there.”
“Oh.” I go and the days go by
and I drop in again. The painting
is going on, and I go, and the days
go by. I drop in. The painting is
finished. “Where’s SARDINES?”
All that’s left is just
letters, “It was too much,” Mike says.

But me? One day I am thinking of
a color: orange. I write a line
about orange. Pretty soon it is a
whole page of words, not lines.
Then another page. There should be
so much more, not of orange, of
words, of how terrible orange is
and life. Days go by. It is even in
prose, I am a real poet. My poem
is finished and I haven’t mentioned
orange yet. It’s twelve poems, I call
it ORANGES. And one day in a gallery
I see Mike’s painting, called SARDINES.

(1971)

– Frank O Hara

( အနႏၱကို မလိုခ်င္ဘူး ၾကာသာပေတးပဲ လိုခ်င္တယ္ – ေဇယ်ာလင္း။ ဒီဇင္ဘာ – ၂၀၀၆။ ႏွစ္ကာလမ်ား။ )

2 thoughts on “ကၽြန္ေတာ္ပန္းခ်ီဆရာဘာေၾကာင့္မဟုတ္ (ေဇယ်ာလင္း)

  1. Pingback: ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ေဇယ်ာလင္းမဟုတ္ (ေဇယ်ာလင္း) « လမ္းအိုေလး

  2. Pingback: ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ေဇယ်ာလင္းမဟုတ္ (ေဇယ်ာလင္း) | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.