လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မရဏဖ်ဴး(ဂ္) (ေဇယ်ာလင္း)

1 Comment

မနက္ခင္းရဲ့ ႏို႔ရည္မည္းမည္း ညေနမွာ အဲဒါငါတို႔ေသာက္ၾကတယ္
မြန္းတည့္မွာရယ္ မိုးေသာက္မွာရယ္ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။ ညမွာ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
မိုးေကာင္းကင္မွာ ေသတြင္းတစ္တြင္း ငါတို႔ တူးၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ေနရာေကာင္းေကာင္း ဆန္႔တယ္။
အိမ္ထဲမွာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ထိုင္ေနတယ္။ သူ႔ေျမြေပြးေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားတယ္။ သူ စာေရးတယ္။
ေမွာင္လာရင္ ဂ်ာမဏီကို သူစာေရးတယ္။ မင္းရဲ့ ေရႊေရာင္ဆံပင္ေတြ မာဂရက္။
အဲဒါေရးၿပီးရင္ အိမ္အျပင္ကို သူထြက္တယ္။ မိုးေကာင္းကင္မွာ ၾကယ္ေတြ လင္းလက္ေနၾကတယ္။
သူ႔ဂ်ဴးေတြကို ၀ီစီမႈတ္ၿပီး ေခၚထုတ္တယ္၊ ေျမၾကီးထဲမွာ ေသတြင္းတစ္တြင္း လာတူးၾက။
ငါတို႔ကို သူ အမိန္႔ေပးတယ္၊ အကအတြက္ ဂီတတစ္ခုခု တီးမႈတ္ၾက။
 

မနက္ခင္းရဲ့ ႏို႔ရည္မည္းညမွာ မင္းကိုငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
မိုးေသာက္မွာရယ္ မြန္းတည့္မွာရယ္ မင္းကိုငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္၊ ညေနမွာ မင္းကိုငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
အိမ္ထဲမွာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ထိုင္ေနတယ္။ သူ႔ေျမြေပြးေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားတယ္။ သူ စာေရးတယ္။
ေမွာင္လာရင္ ဂ်ာမဏီကို သူစာေရးတယ္။ မင္းရဲ့ ေရႊေရာင္ဆံပင္ေတြ မာဂရက္။
မင္းရဲ့ ျပာေရာင္ဆံပင္ေတြ ရႈလမက္ မိုးေကာင္းကင္မွာ ေသတြင္းတစ္တြင္း ငါတို႔တူးၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ေနရာေကာင္းေကာင္း ဆန္႔တယ္။
သူ ေအာ္ဟစ္ၾကိမ္းေမာင္းတယ္၊ ေျမၾကီးထဲကို နက္နက္တူးစမ္း ေဟ့ေကာင္၊ ဟိုေကာင္ သီခ်င္းဆိုစမ္း တီးမႈတ္စမ္း။
သူ႔ခါးပတ္က လက္နက္ကို သူ ဆုပ္ကိုင္တယ္ ထုတ္ၿပီးေ၀ွ႔ယမ္းတယ္ သူ႔မ်က္လံုးေတြက အျပာေရာင္။
မင္းတို႔ တူရြင္းျပားေတြနဲ႔ နက္နက္တူးစမ္း ေဟ့ေကာင္ ဟိုေကာင္ အဲဒီအကေတးသြားကို မရပ္လိုက္နဲ႔။

မနက္ခင္းရဲ့ ႏို႔ရည္မည္းညမွာ မင္းကို ငါတို႔ေသာက္ၾကတယ္။
မြန္းတည့္မွာရယ္ မိုးေသာက္မွာရယ္ မင္းကို ငါတို႔ေသာက္ၾကတယ္၊ ညေနမွာ မင္းကို ငါတို႔ေသာက္ၾကတယ္။
ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
အိမ္ထဲမွာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ေနထိုင္တယ္ မင္းရဲ့ ေရႊေရာင္ဆံပင္ေတြ မာဂရက္
မင္းရဲ့ ျပာေရာင္ဆံပင္ေတြ ရႈလမက္ သူ႔ေျမြေပြးေတြနဲ႔ သူေဆာ့ကစားတယ္။
သူ ေအာ္ဟစ္ၾကိမ္းေမာင္းတယ္ တေယာေတြကို ပိုေမွာင္လာေအာင္ ထိုးၾကစမ္း မီးခိုးေငြ႔လို မိုးေပၚ မင္းတို႔ပ်ံတက္သြားၾကမယ္။
မိုးတိမ္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ေသတြင္း ရၾကမယ္၊ အဲဒီမွာ ေနရာေကာင္းေကာင္း ဆန္႔တယ္။

မနက္ခင္းရဲ့ ႏို႔ရည္မည္းညမွာ မင္းကို ငါတို႔ေသာက္ၾကတယ္။
မြန္းတည့္မွာ မင္းကို ငါတို႔ေသာက္ၾကတယ္ ေသမင္းဟာ ဂ်ာမဏီက သခင္တစ္ပါး။
ညေနမွာရယ္ မိုးေသာက္မွာရယ္ မင္းကိုငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
ေသမင္းဟာ ဂ်ာမဏီက သခင္တစ္ပါး သူ႔မ်က္လံုးက အျပာေရာင္။
သူ႔ခဲသား က်ည္ဆံေတြနဲ႔ မင္းကို ပစ္ခတ္တယ္ သူ႔ပစ္မွတ္ဟာ မင္းပဲ။
အိမ္ထဲမွာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ေနထိုင္တယ္ မင္းရဲ့ ေရႊေရာင္ဆံပင္ေတြ မာဂရက္။
ငါတို႔ကို လိုက္ကိုက္ဖို႔ သူ႔ေခြးေတြကို လႊတ္ေပးလိုက္တယ္ မိုးေကာင္းကင္မွာ ေသတြင္းတစ္တြင္း ငါတို႔ကို ေပးသနားတယ္။
သူ႔ေျမြေပြးေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားတယ္ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ မက္တယ္ ေသမင္းဟာ ဂ်ာမဏီက သခင္တစ္ပါး။
မင္းရဲ့ ေရႊေရာင္ဆံပင္ေတြ မာဂရက္။
မင္းရဲ့ ျပာေရာင္ဆံပင္ေတြ ရႈလမက္။

(၁၉၉၄)
(Ref: ‘Todesfuge – Paul Celan‘:
English Translation: Karl S. Weimar PMLA Vol. 89: 1974)

(ကဗ်ာဘ၀  ရွာေတာ္ပံု – ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၉)

One thought on “မရဏဖ်ဴး(ဂ္) (ေဇယ်ာလင္း)

  1. Pingback: လာလာေလ တူးၾက – zlkontempo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.