လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘဏ္ဓားျပ (သုခမိန္လႈိင္)

ကာရန္ (သုခမိန္လႈိင္)

Leave a comment

ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ ပ်င္းဖို့ေကာင္းတယ္
အနုပညာနဲ႔ ကမာၻၾကီးကို
ကိုယ့္ဘက္ကပဲ ခ်စ္ရတာေကာင္းတယ္။

ဒီလိုနဲ့ပဲ
ေတးတစ္ပုဒ္ဆိုတိုင္း
ဂါထာအစြမ္း ရိွခဲ့တယ္။


အစိမ္းေရာင္ ေဘာလံုးအသင္း (၂၀၀၀)
(ဘဏ္ဓားျပ – သုခမိန္လႈိင္။ ၾသဂုတ္ – ၂၀၁၃၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s