လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Painting Collections – Kin Maung Yin

Leave a comment

View the pictures →

This gallery contains 3 photos


1 Comment

၂၀၁၁ လက္ရာမ်ား (ခင္ေမာင္ရင္)

(ခင္ေမာင္ရင္ - ၂၀၁၁)

(ခင္ေမာင္ရင္ - ၂၀၁၁)


Note:
• Minor distortions have occurred during image refinements.
• Color Settings: Adobe RGB (1998)
• Many Thanks: KPS.

ပင္လယ္စီးျခင္း (ေအာင္မင္း)

Leave a comment

သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Cover Artသားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Cover Art

သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 2 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 9 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 10
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 13 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 14 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 16
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 19 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 23 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 25
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 26 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 29 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 30
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 32
(သားျပန္လာၿပီအေမ – သုခမိန္လႈိင္။ ေအာက္တိုဘာ – ၂၀၀၂၊ စာအုပ္ေစ်း။)

This gallery contains 28 photos

ဘိုဟီးမီးယန္းမ်ား၏ပံုတူ (မင္းသူရိန္)

2 Comments

ထူးအိမ္သင္ (လင္းသဏ္ညီ)“ဘိုဟီးမီးယန္းဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကပါတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနလိုတဲ့စိတ္ ရွိသူေတြေပါ့။ သူတို႔ သြားခ်င္တဲ့ဆီ သြားမယ္။ လာခ်င္တဲ့ဆီ လာမယ္။ စိတ္ထဲရွိတာ လုပ္ၾကမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ အသံုးမက်တဲ့ အေလအလြင့္ေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို ဘိုဟီးမီးယန္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းရတဲ့ အကန္႔ေလးတစ္ခုကို ေျပာတာပါ။ – မင္းသူရိန္

This gallery contains 19 photos

အႏုပညာ … စာ – Paintings #3 (ခင္ေမာင္ရင္)

Leave a comment

View the pictures →

This gallery contains 12 photos

အႏုပညာ … စာ – Paintings #2 (ခင္ေမာင္ရင္)

Leave a comment

View the pictures →

This gallery contains 10 photos

အႏုပညာ … စာ – Paintings #1 (ခင္ေမာင္ရင္)

Leave a comment

View the pictures →

This gallery contains 10 photos

Faces #1 (Khin Mg Yin)

2 Comments

View the pictures →

This gallery contains 18 photos

ပန္းခ်ီ ဝသုန္ (၁၉၄၇ - ၂၀၀၈)


Leave a comment

A Sketch of Wathone – 2 (ၾကည္ျဖဴသွ်င္)


လိပ္ျပာလွပါေစ

May your butterfly soul be beautiful.”

– ပန္းခ်ီ ၀သုန္ (1947-2008)


Src: YouTube

ပန္းခ်ီ ဝသုန္ (၁၉၄၇ - ၂၀၀၈)


Leave a comment

A Sketch of Wathone (ၾကည္ျဖဴသွ်င္)

A Sketch of Wathone (Myanmar Artist) By Kyi Phyu Shin from thetswelinn on Vimeo.


ေနာက္တစ္ကားလဲ ေရးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး …

I will not do another one..”

– ပန္းခ်ီ ၀သုန္ (1947-2008)


Src: Vimeo