လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

အေ၀းမွာ မိုးေတြရြာၿပီ (ျမတ္)

အေ၀းမွာ မိုးေတြရြာၿပီ (ျမတ္)

(ဟန္သစ္ – ၁၉၉၇)


Leave a comment

ငါ့ဓား (ျမတ္)

ငါ့ဓား (ျမတ္)

(သရဖူ – ၁၉၉၇)


2 Comments

ယဇ္ (ျမတ္)

ယဇ္ (ျမတ္)

(သရဖူ – ၁၉၉၇)


Leave a comment

လူတစ္ေယာက္သည္ ၀ွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ (ျမတ္)

လူတစ္ေယာက္သည္ ၀ွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ (ျမတ္)လူတစ္ေယာက္သည္ ၀ွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ (ျမတ္)လူတစ္ေယာက္သည္ ၀ွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ (ျမတ္) Continue reading


Leave a comment

ေသမိန္႔ (ျမတ္)

ေသမိန္႔ (ျမတ္)

(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ – ၁၉၉၇)


Leave a comment

ေ၀းသူ (ျမတ္)

ဆံုဖို့ရွိလို့ ဆံုခဲ့တာပါပဲ
ဒီ၀ကၤပါၾကီးရဲ့ အခ်ိဳးအေကြ႔တစ္္ခုမွာ
ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကိုမွ
ရပ္ေစာင့္ေနခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး
ရုပ္ပံုလႊာေတြ ၀ိုးတို႔၀ါးတား
ကာလေဒသ ခရီးၾကမ္းေတြ ရိုးခနဲ ရိပ္ခနဲ
မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ တဒဂၤေတြ ဖ်ိဳးခနဲ ဖ်တ္ခနဲ
အဲဒီဆံုမွတ္တစ္ခုရဲ့ ေရွ႔မွာ
ဘြားခနဲ ျမင္လိုက္ရေတာ့မွ
ဟိုး  . . . ခပ္လွမ္းလွမ္းကို
ငါနဲ႔ ငါ့တစ္၀က္
တစ္၀က္ကိုတစ္၀က္
ေစ့ေစ့ၾကည့္ျဖစ္ၾကတယ္။
Continue reading