လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

hm-her_town_her_sheep


Leave a comment

သူ႔ၿမိဳ႕ေလးမွာ သူ႔သိုးေတြနဲ႔ (ထင္ေက်ာ္ေအး)

Her Town Her Sheep

ကၽြန္မနဲ႕ ေက်ာင္းတုန္းက အတူတူတက္ခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္၀က္ေလာက္ဆိုရင္ တျခားမွာ အေျခခ်ကုန္ၾကၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာက်န္ေနခဲ့တဲ့သူေတြက ကၽြန္မတို႕ ၿမိဳ႕ေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ၾကမယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႕ က်န္ေနခဲ့ၾကတာပါ။
ဘာသာျပန္ – ထင္ေက်ာ္ေအး

Continue reading