လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကမာၻေျမသို႔ ပန္းပို႔သူမ်ား (စိုင္းဝင္းျမင့္)


Leave a comment

ကမာၻေျမသို႔ ပန္းပို႔သူမ်ား (စိုင္း၀င္းျမင့္)

တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့
ေနာက္မွာအျမဲရွိေန
ကမာၻေျမသို႔ ခ်စ္ျခင္း လြမ္းျခင္း
ပန္းခင္းမ်ား ပို႔ေန။
ပန္းလက္ေဆာင္ဆိုတာ ယူသူက အျပဳံး
ေပးသူက ေဘးလူက အရႈံးေတြ
အမုန္းေတြ ေဆြးေျမ႔ဖြယ္ ေသြးနဲ႔
အေျပး သြားၾကရတယ္ မေတြး
စမ္းေခ်ာင္းေလးရဲ႕ အဖ်ား
အဖ်ားေသြးကပဲ စ
ပန္းစုိက္သူမ်ား အစျပဳလာ
ကမာၻေျမကလည္း
ဘဝတစ္ခုစာ ေစာင့္ေနပါတယ္။
Continue reading