လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

ကၽြန္ေတာ္ဘာ့ေၾကာင့္ကဗ်ာဆရာ (ေဇယ်ာလင္း)

Why I Am a Poet (Donald Caswell)

Why I Am a Poet (Donald Caswell)

ဆယ့္ႏွစ္ပုဒ္ ျဖစ္သြားၿပီ။ အားလံုး ေသေသသပ္သပ္ စီၿပီးသား၊ ဖတ္ဖို႕ အဆင္သင့္။ သူေမးတယ္ “ၾကယ္ေတြက ဘယ္မွာလဲဗ်”။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျဖတယ္။ “အဲဒီအထိ မေရာက္ေသးဘူး”

ေဒၚနယ္ဒ္ကက္စ၀ဲလ္ | ဘာသာျပန္ – ေဇယ်ာလင္း
Image source: Poemsgolitsis

Continue reading