လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Reverse Rapture (Dara Wier)


Leave a comment

အျပာေရာင္ႏြားထီးမ်ား (ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း)

(ဤအရာသည္ ျငမ္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈျဖစ္၏) (ဤအရာသည္ ယာယီသာျဖစ္သင့္သည္) (ဒိုမီနဳိသက္ေရာက္မွဳ) (ထုိအေၾကာင္းအရာသည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းခံခဲ့ရသည္) (ထုိအရာသည္ ကုန္ေလွာင္ရံုထဲ၌ရွိခဲ့သည္) (ထုိေနရာကုိ မည္သူမွ်မသိပါ) (ထုိအရာသည္ ျပဳိလဲသစ္ပင္မ်ား စုပံုထားေသာလမ္းျဖစ္သည္) (၎၏ ေရေျမာင္းငယ္မ်ားအား သင္ျမင္ေတြ႔ နိဳင္ပါသည္) (သူတို႕ လက္ေဗြမ်ား ထားရစ္ခဲ့သည္) (သူတို႔ေဒၚလာေငြနဲ႔ အတူတုန္လွဳပ္ေနၾက) (ဘယ္သူမွ သီးျခားအေရာင္ေတြကုိ မေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေလာက္ဘူး) (သူတို႔ဟာမတူတဲ့ အရာေတြကုိကြဲျပားတဲ့လူေတြဆီ ပုိ႔တယ္) (ကံတရားအတြက္) (သက္သာတဲ့ေစ်းႏွဳန္း) (ခ်က္ခ်င္းရပ္ပစ္) (ေရာင္းရန္ အသားမ်ား) (လတ္ဆတ္ပါတဲ့ အသီးအႏွံ) (အင္းဆက္ ကင္းေသာ) (ငါးေမြးကန္) (လေရာင္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ)

(ထုိအရာက အမည္သတ္မွတ္ျခင္းကင္းခဲ့) (ဘယ္သူမွ လွလွပပ အေသးစိတ္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းလုပ္ရမယ္မသိၾကဘူး) (အဲဒါဟာ ဒံုးအေျမွာက္ဆံလို ခံစားရသည္) (သၤခ်ိဳင္းဂူေတြလုိ ေလးလံၾကီးမားသည္) (လူတုိင္းရဲ့ ဥာဏ္ပညာကုိ ထိုအရာက စစ္ယူခဲ့ျပီး) (ငါတုိ႔မွာ သြားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ျပႆနာရွိခဲ့တယ္) (ငါတုိ႔ အျမင့္ၾကီးအေပၚကုိပ်ံတက္ေနခဲ့တုန္း) (ငါတုိ႔ရဲ့အစြန္းထြက္မ်ားက ေကာက္ေကြ႕ေနခဲ့ၾက) (ငါတုိ႔ဟာ ဗြက္အုိင္ေတြလုိ ရွိခဲ့ၾက) (ဘာလီေဖ်ာ္ရည္ထဲကုိသၾကားေတြ ေပ်ာ္ဝင္သလုိ ငါတုိ႔ခံစားရ) (ထုိအရာဟာ ကုိင္တြယ္ရန္ ေလးလံေနခဲ့) (ငါတုိ႔အမွတ္တံဆိပ္ရဲ့ ဖုန္းကြယ္ျခင္း ခံခဲ့ရ) (အဲဒါ အလွကုန္ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့) (သလင္းၾကယ္သီးေတြလုိ) (ငါတုိ႔ဟာ ငါး။ ျပီးေတာ့) (ငါတုိ႔ေလွကားေတြကုိ ငါတုိ႔လုိခဲ့) (အေတာ္မ်ားမ်ား

Continue reading