လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

တမန္ေတာ္တံဆိပ္အခ်ိဳရည္ ခင္ဗ်ားအတြက္ (ေအာင္ျပည့္စံု)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

အေမာပဲ။ အေဖ့သူငယ္ခ်င္းက ဘာပဲလုပ္လုပ္ အေဖ့ကို ခိုးခိုးလုပ္တယ္။
လွ်ိဴ႕၀ွက္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက ဘယ္မိန္းကေလးနဲ႔မွ
မအိပ္ဖူးေသးဘူး အေမာပဲ၊ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္နဲ႔သူက အေဖ့ထက္သာေအာင္
အတင္းတိုးတိုးေနတယ္၊ အေနာက္ကို

ရိုင္ဖယ္သံုးလက္အကၤ်ီတစ္ထည္ ၀ယ္လာတယ္ ၀တ္ၾကည့္မလား
အသားေကာင္းတယ္ မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး အေဖ့သူငယ္ခ်င္းက
သီခ်င္းေလးတေအးေအးနဲ႔ ပစ္သတ္တယ္ စကားကျမန္ျမန္။ ကမန္းကတမ္း
ရုတ္တရက္ ဆန္သည္။ ေလာေလာ ေလာေလာ လုပ္၏

ခ်ာခ်ာလည္ေနေသာ မီးေလာင္အားေကာင္းေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္၏
ပုလင္းဖံုးမ်ားကိုေဖာက္ရန္ ေဖာက္တံမ်ားမ်ားလို၏။ စက္တင္ဘာလအတြက္
လစဥ္ကုန္က်စားရိတ္မ်ား ႏႈတ္ထားေသာစာအုပ္ ေပ်ာက္ေနေလသည္။
ေလေသနတ္ပစ္နည္း၊ အေဖ့သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္း၊ ဟင္းခ်က္နည္း၊
အဲ့သည့္စာအုပ္ထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ပါ၍ တစ္အိမ္လံုးရွာၾကတယ္
Continue reading


Leave a comment

လူၾကံဳမွာလိုက္တယ္ (ေအာင္ျပည့္စံု)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

လူၾကံဳမွာလိုက္တယ္ (ေအာင္ျပည့္စံု)
(တစ္ေယာက္ခ်င္း – ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု။ ႏွစ္ကာလမ်ား – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။)


Leave a comment

ေရခ်ိဳးၿပီးေတာ့လည္း ဘာထူးလဲ ဒီအဝတ္အစားကိုပဲ ျပန္ျပန္ဝတ္ေနရ (ေအာင္ျပည့္စံု)

ေရခ်ိဳးၿပီးေတာ့လည္း ဘာထူးလဲ ဒီအဝတ္အစားကိုပဲ ျပန္ျပန္ဝတ္ေနရ (ေအာင္ျပည့္စံု)
၂၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၀၅

(တစ္ေယာက္ခ်င္း – ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စုံ။ ႏွစ္ကာလမ်ား – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈)

Mirrored: သီဟသူ[.]blogspot[.]com