လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

ငါ့လွ်ာေပၚက ဆာေတးရီးယန္းျမက္ခင္း (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ငါ့လွ်ာေပၚက ဆာေတးရီးယန္းျမက္ခင္း (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္) Continue reading


1 Comment

ေဆးစစ္ခံတဲ့ည (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)


ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာမွာ
ညမျဖစ္ေတာ့တာ ေသခ်ာေၾကာင္း
သက္ေသျပလိုက္တဲ့ည
‘ဒန္တီ’ရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြ
စင္းစင္းေသေပးလိုက္ရတဲ့ည
ဦးေႏွာက္တျခမ္းက
တံခါးဆီ ေပးလိုက္ရတဲ့ည
မ်က္လံုးတဘက္က
အာ႐ံုစိုက္မႈကို ေရာင္းစားရၿပီး
မ်က္လံုးတလံုးက
အ႐ံႈးအတြက္ ပံုေပးလုိက္ရတဲ့ ညလည္းျဖစ္ရဲ႕။

ခႏၶာကိုယ္တ၀က္က
ၿမိဳ႕ႀကီးထဲ ခုန္ေပါက္ေနၿပီး
တျခားခႏၶာကိုယ္တခုက
သူ႔မိန္းမဆီ သြားအိပ္တဲ့ညေပါ့။

Continue reading


Leave a comment

အိမ္ေငးသူ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

အိမ္ေငးသူ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္) Continue reading


Leave a comment

နတ္တို႔ခိုး၀ွက္ျခင္းခံရတဲ့ကဗ်ာ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

နတ္တို႔ခိုး၀ွက္ျခင္းခံရတဲ့ကဗ်ာ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္) Continue reading


Leave a comment

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္) Continue reading


Leave a comment

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းထမင္းသိုးမ်ား (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းထမင္းသိုးမ်ား (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္) Continue reading


Leave a comment

ႏွလံုးသားထဲကို ေရမသြန္ပါနဲ႔ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ႏွလံုးသားထဲကို ေရမသြန္ပါနဲ႔ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု – ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ ၁၉၈၅)


1 Comment

ပင္မွည့္ေတး (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ပင္မွည့္ေတး (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု – ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ ၁၉၈၅)


Leave a comment

မစၥတာဒဗလ်ဴကလက္ရဲ့ မွတ္တမ္းအရ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

မစၥတာဒဗလ်ဴကလက္ရဲ့ မွတ္တမ္းအရ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု – ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ ၁၉၈၅)


Leave a comment

ေလးသည္ေတာ္၀ီလ်ံတဲလ္၏ ျမွားခ်က္မ်ား (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ေလးသည္ေတာ္၀ီလ်ံတဲလ္၏ ျမွားခ်က္မ်ား (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု – ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ ၁၉၈၅)