လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

စတား၀ါး ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါး ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) Continue reading

ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

ေမခလာႏွင့္ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

ေမခလာႏွင့္ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)ေမခလာႏွင့္ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

အေျပာအေဟာေကာင္း၍ ပီတာေဇာ္ျမင္႔ သြားက်ိဳးျခင္း (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

အေျပာအေဟာေကာင္း၍ ပီတာေဇာ္ျမင့္ သြားက်ိဳးျခင္း (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

သိပ္မၾကာေသး၊ ဟိုတေလာေလးကပင္ စာေရးဆရာေတြထဲမွာ ဘယ္သူေတြကျဖင္႔ အေဟာအေျပာေကာင္းသည္၊ ဘယ္သူေတြကေတာ႔ ဘာေတြေျပာမွန္းမသိ၊ အေဟာအေျပာမေကာင္းဘူးဆိုတဲ႔ သေဘာေပါ႔။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္က ေဆာင္းပါးေရး ေ၀ဖန္လိုက္၍ အေတာ္ပူညံပူညံျဖစ္သြားေၾကာင္း သတိျပဳမိလိုက္၏။ အမွန္စင္စစ္ေတာ့ ဤေျမကမာၻသည္ အလြန္ပူညံပူည ံျဖစ္ေနေသာေနရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥအျဖစ္အပ်က္သည္ အဆန္းတက်ယ္မဟုတ္လွ။ သို႔ေသာ္ ပီတာေဇာ္ျမင့္ကေတာ့ ၿပံဳးမိသည္။ ဘယ္သူေတြ အေဟာအေျပာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း သူမ်ားေတြ အေဟာအေျပာ ေကာင္းတယ္ဆိုသည္မွာ အလကား၊ ပီတာေဇာ္ျမင့္သည္ အေဟာအေျပာ ရွာမွရွား။ သူ႔ကို အေဟာအေျပာေကာင္းသလား မေမးႏွင့္၊ ပီတာေဇာ္ျမင့္ သံလ်င္သေဘၤာေပၚမွာ ေဆးေရာင္းသည္။

” သီတာသေဘၤာႀကီးစီးၿပီး ခရီးသြားၾကတဲ့ ခရီးသြား လုပ္သားျပည္သူ အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ… ကၽြန္ေတာ့္ကို စကားအနည္းငယ္ ေျပာခြင့္ျပဳပါ။”

တိုက္ပံုအကၤ်ီပန္းေရာင္၊ အတြင္းက ရွပ္အကၤ်ီက စတစ္ေကာ္လာေခၚ လည္ကတံုး အနက္ေရာင္၊ လံုခ်ည္က တစ္ေပပတ္လည္ရွိေသာ စတုရန္းအကြက္ အစင္းအစင္းမ်ားပါသည့္ မဲနယ္ေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ အိႏၵိယပေလကပ္အတု။ ဘယ္လိုမွ အခ်ိဳးမေျပေသာ အေရာင္အေသြးတို႔က စံုလင္ဆန္းၾကယ္စြာ။ လူကလည္း အရပ္ပုပု၊ ၀၀၊ အသားမည္းမည္း၊ ဆံပင္ရွည္ရွည္ လည္ကုတ္ေထာက္၊ ေငြကိုင္းႏွင့္ မွန္အၾကည္ ပါ၀ါမပါေသာ မ်က္မွန္က တတ္လိုက္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ပီတာေဇာ္ျမင့္ အေျပာေကာင္း၏။ ေဆးေရာင္းလာတာၾကာၿပီ။

Continue reading

ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


2 Comments

ပီတာေဇာ္ျမင့္ထံမွာ လာယူပါ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

ပီတာေဇာ္ျမင့္ထံမွာ လာယူပါ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)ပီတာေဇာ္ျမင့္သည္ ေတာင္ပိႏၷဲပင္ႀကီး ေအာက္ေျခတစ္ေနရာတြင္ ရပ္လိုက္၏။ သူ႕လြယ္အိတ္ထဲမွ ပလတ္စတစ္အခင္းကို ထုတ္သည္။ ေခါက္ထားသည္ကို ျဖန္႔၏။ ထို႔ေနာက္ ပင္ေျခရင္းတြင္ ခ်ခင္းသည္။ ေနာက္ထပ္ ပလတ္စတစ္စတစ္စကို ထုတ္ျပန္၏။ အေသအခ်ာျဖန္႔သည္။

သူ႕ဂ်င္းဂ်ာကင္ အိတ္ေထာင္ထဲက ႏွိပ္သံမႈိကေလးေတြ ထုတ္၏။  ေနာက္က ေတာင္ပိႏၷဲပင္ႀကီး၏ ပင္စည္တြင္ ဒုတိယပလတ္စတစ္စကို ျဖန္႔၍ သံမႈိမ်ားနဲ႔ ႏွိပ္တြယ္ကပ္လိုက္သည္။ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု … ။

စာေပအႏုပညာနယ္မွာ အေတာ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း …

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးေနသည္။ အျမန္လာယူပါ။

(ပံု) ပီတာေဇာ္ျမင့္

ဟူေသာ စာတန္းကို ပလတ္စတစ္အျဖဴေပၚမွာ အနီေရာင္စာလံုးမ်ားႏွင့္ ေရးထား၏။

ထို႔ေနာက္ ပီတာေဇာ္ျမင့္သည္ လြယ္အိတ္ထဲက စာ႐ြက္တစ္႐ြက္ကို ထုတ္ယူ၏။ ေဘာပင္ကို ထုတ္ယူ၏။ ပလတ္စတစ္အခင္းေပၚမွာ အေသအခ်ာ ခ်ထား၏။

ထို႔ေနာက္ လြယ္အိတ္ထဲက ဂ်ဳိးသိန္းေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ မီးျခစ္ကိုထုတ္၍ အေသအခ်ာ တင္ပ်ဥ္ခ်ိတ္ ထိုင္လိုက္သည္ မီးညွိဖြာလိုက္၏။ အရသာခံ၍မွိန္းလိုက္၏။ အား … ရသပါပဲ။
Continue reading


Leave a comment

Relocate (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္);


နားမလည္ရင္ မဖတ္နဲ႔ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

ပီတာေဇာ္ျမင့္ ျပဳျပင္၍မရေသာ အမွားမ်ား (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

ပီတာေဇာ္ျမင့္ ျပဳျပင္၍မရေသာ အမွားမ်ား (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ပီတာေဇာ္ျမင့္ ျပဳျပင္၍မရေသာ အမွားမ်ား (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


Leave a comment

ဥံဳဖြ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

ဥံဳဖြ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)ဥံဳဖြ ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading