လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


1 Comment

အႏုပညာ (ပိုင္)

အႏုပညာ (ပိုင္)

(ကလ်ာ – ေအာက္တိုဘာ၊ ၁၉၉၇)


Leave a comment

ကမၻာရဲ့ ဧည့္ခံပြဲ (ပိုင္)

ကမၻာရဲ့ ဧည့္ခံပြဲ (ပိုင္)

(စတိုင္သစ္ – ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၀၁)


2 Comments

ေျမေခြးတစ္ေကာင္ မစားေသာက္ဖူးတဲ့ ညစာ (ပိုင္)

ေျမေခြးတစ္ေကာင္ မစားေသာက္ဖူးတဲ့ ညစာ (ပိုင္)ေျမေခြးတစ္ေကာင္ မစားေသာက္ဖူးတဲ့ ညစာ (ပိုင္)ေျမေခြးတစ္ေကာင္ မစားေသာက္ဖူးတဲ့ ညစာ (ပိုင္)

(ျမွားနတ္ေမာင္ – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၂)


Leave a comment

၀ံပုေလြညမ်ား (ပိုင္)

၀ံပုေလြညမ်ား (ပိုင္)

(Idea Magazine)


Leave a comment

၀ိုင္အရက္မွတ္တမ္း (ပိုင္)

၀ိုင္အရက္မွတ္တမ္း (ပိုင္)

(Fashion Image – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၃)


Leave a comment

ရက္အင္ဒီးယန္းည (ပိုင္)

ရက္အင္ဒီးယန္းည (ပိုင္)

(ကလ်ာ – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၃)


Leave a comment

ေအာ္ပရာ (ပိုင္)

ေအာ္ပရာ (ပိုင္)

(ရယ္စရာ – မတ္၊ ၂၀၀၀)


Leave a comment

ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ညေစာင့္တစ္ဦး၏ အိပ္မက္ (ပိုင္)

ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ညေစာင့္တစ္ဦး၏ အိပ္မက္ (ပိုင္)

(မဂၢဇင္းကဗ်ာလက္ေရြးစဥ္ ၁၉၉၇ – ရာျပည့္)


Leave a comment

ဘိလိယက္ကလပ္ (၈) (ပိုင္)

ဘိလိယက္ကလပ္ (၈) (ပိုင္)

(စတိုင္သစ္ – ဇြန္၊ ၂၀၀၄)


Leave a comment

ဘုရားသခင္နဲ႔ ကပြဲ (ပိုင္)

ဘုရားသခင္နဲ႔ ကပြဲ (ပိုင္)

(စတိုင္သစ္ – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၃)