လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကဗ်ာဘ၀ရွာပံုေတာ္ (ေဇယ်ာလင္း) - Front Cover


Leave a comment

ကဗ်ာဟာ “ပင္မွည့္”လား “ဖြဲ႕စပ္”လား (ေဇယ်ာလင္း)

ကဗ်ာဟာ “ပင္မွည့္”လား “ဖြဲ႕စပ္”လား (ေဇယ်ာလင္း) - ၁

Continue reading

Wislawa Szymborska


Leave a comment

ကဗ်ာေရးသူမ်ားအတြက္ ဆင္မ္ေဘာ္စ္ကာရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ (ေဇယ်ာလင္း)

ကဗ်ာေရးသူမ်ားအတြက္ ဆင္ေဘာက္စကာရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ (ေဇယ်ာလင္း)

Continue reading


1 Comment

မရဏဖ်ဴး(ဂ္) (ေဇယ်ာလင္း)

မနက္ခင္းရဲ့ ႏို႔ရည္မည္းမည္း ညေနမွာ အဲဒါငါတို႔ေသာက္ၾကတယ္
မြန္းတည့္မွာရယ္ မိုးေသာက္မွာရယ္ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။ ညမွာ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။ ငါတို႔ ေသာက္ၾကတယ္။
မိုးေကာင္းကင္မွာ ေသတြင္းတစ္တြင္း ငါတို႔ တူးၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ေနရာေကာင္းေကာင္း ဆန္႔တယ္။
အိမ္ထဲမွာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ထိုင္ေနတယ္။ သူ႔ေျမြေပြးေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားတယ္။ သူ စာေရးတယ္။
ေမွာင္လာရင္ ဂ်ာမဏီကို သူစာေရးတယ္။ မင္းရဲ့ ေရႊေရာင္ဆံပင္ေတြ မာဂရက္။
အဲဒါေရးၿပီးရင္ အိမ္အျပင္ကို သူထြက္တယ္။ မိုးေကာင္းကင္မွာ ၾကယ္ေတြ လင္းလက္ေနၾကတယ္။
သူ႔ဂ်ဴးေတြကို ၀ီစီမႈတ္ၿပီး ေခၚထုတ္တယ္၊ ေျမၾကီးထဲမွာ ေသတြင္းတစ္တြင္း လာတူးၾက။
ငါတို႔ကို သူ အမိန္႔ေပးတယ္၊ အကအတြက္ ဂီတတစ္ခုခု တီးမႈတ္ၾက။
Continue reading