လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပင္လယ္စီးျခင္း (ေအာင္မင္း)

Leave a comment

သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Cover Artသားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Cover Art

သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 2 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 9 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 10
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 13 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 14 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 16
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 19 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 23 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 25
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 26 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 29 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 30
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 32
(သားျပန္လာၿပီအေမ – သုခမိန္လႈိင္။ ေအာက္တိုဘာ – ၂၀၀၂၊ စာအုပ္ေစ်း။)

This gallery contains 28 photos


Leave a comment

လက္တစ္ဖက္ကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား (ေမာင္ျပည့္မင္း)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

လက္တစ္ဖက္ကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား (ေမာင္ျပည့္မင္း)

(တစ္ေယာက္ခ်င္း – ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု။ ႏွစ္ကာလမ်ား – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။)


Leave a comment

အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို သြားၾကိဳရန္၊ အခ်ိန္ရရင္ ႏြားရိုင္းသတ္ရန္ (ေဇယ်ာလင္း)

ကီလီမန္ဂ်ားရိုး (ေဇယ်ာလင္း)
အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို သြားၾကိဳရန္ … (ေဇယ်ာလင္း)

Continue reading


Leave a comment

ကီလီမန္ဂ်ားရိုး (ေဇယ်ာလင္း)

ကီလီမန္ဂ်ားရိုး (ေဇယ်ာလင္း)
ကီလီမန္ဂ်ားရိုး (ေဇယ်ာလင္း)

Continue reading


Leave a comment

ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုခံစားမွုဆိုင္ရာ(ကဗ်ာအီးဘုခ္) (ေဇယ်ာလင္း)

အမွာစကား

၂၁ ရာစုရဲ့ ပထမဆယ္စုနွစ္အကုန္ပိုင္း
၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၊ နို၀င္ဘာ ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္း
ေရးသားခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြျဖစ္ပါတယ္ ။
ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။
လစ္ရစ္က္ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားဆိုင္ရာ ကိစၥအခ်ိဳ႔ကုိ
စူးစမ္းတိုးၾကည့္ျခင္းပါပဲ။
၂၀၁၁ နွစ္ကူး ကဗ်ာစာအုပ္ငယ္ေလးအျဖစ္
စီမံျပဳလုပ္ျပီး လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
နွစ္သစ္မွာ ကဗ်ာနဲ႔အတူ
မဂၤလာအျဖာျဖာ ျပည့္စံုပါေစ။ ။

– ေဇယ်ာလင္း –

PDFDownload – 41.2KB


Lyric Poetry : Poetry that expresses a speaker's emotions or thought and does not tell a story.

Src: Google.


Mirrored: EqualSignPoetryetics


Leave a comment

လူၾကိဳက္နည္းတဲ့ေကာင္ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

လူၾကိဳက္နည္းတဲ့ေကာင္ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

ေစ်းထဲမွာ ကိုယ္ထည္ျပည့္ျပည့္ အရသာရွိရွိ
ေရခ်ိဳငါးသေလာက္ႀကီးက ၁၈က်ပ္တဲ့ ။
နာမည္လည္းဖ်င္း အဆီအသားလည္းဖ်င္းတဲ့
ငဖ်င္းက ၂၈က်ပ္ ေစ်းတဲ့ ။
ဒါနဲ႔ ဆိုင္ရွင္ကို ေမးၾကည့္မိတယ္ ။
ဘာျဖစ္လို႔မ်ား အရသာလည္းရွိ ကိုယ္ထည္လည္းျပည့္တဲ့
ေရခ်ိဳငါးသေလာက္က ေစ်းနည္းေနရတာလဲလို႔ ။
လူႀကိဳက္နည္းလို႔တဲ့ ။
ငါးဖ်င္းကေတာ့ လူႀကိဳက္မ်ားလို႔ ေစ်းႀကီးတယ္တဲ့ ။
ဟုတ္ကဲ့ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ဟာ
လူႀကိဳက္နည္းတဲ့ေကာင္။PDFလူၾကိဳက္နည္းတဲ့ေကာင္ (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္) PDF – (49.5 KB) 

Source: Myanmar eBooks


Leave a comment

အက္ရွ္ဘရီနဲ႔ Languageကဗ်ာ (ေဇယ်ာလင္း)

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း (ေဇယ်ာလင္း) - Cover Art
(ႏွစ္ကာလမ်ား – Collector’s Item)

ဆရာၾကီး အက္ရွ္ဘရီဟာ တစ္ေနရာမွာေတာ့ ဆိုထားေလရဲ့။ LP ကဗ်ာသမားေတြနဲ႔ သူဟာ ဘာမွမေတာ္စပ္၊ ဘာမွမပတ္သက္၊ ဘာမွ ဆက္ႏြယ္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ တဲ့ …


Continue reading


Leave a comment

အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ့ အသြင္ေျပာင္းျခင္း (ေဇယ်ာလင္း)

အက္ရွ္ဘရီတစ္ပုဒ္ႏွင့္ Post Modern ကဗ်ာကို အၾကမ္းဖ်င္း ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
(အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ့ အသြင္ေျပာင္းျခင္း)

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း (ေဇယ်ာလင္း) - Cover Art
(ႏွစ္ကာလမ်ား – Collector’s Item)
ဒီကဗ်ာကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ေကာက္မလဲဆိုတာ ျပႆနာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ေနက်ကဗ်ာ မဟုတ္လို႔ရယ္၊ ဘယ္လို ဖတ္ယူနားလည္ရမလဲဆိုတာ မရွင္းလို႔ရယ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ေနက် ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္တဲ့အခါ …

Continue reading


1 Comment

နံရံမွာ ငါေရးထြင္း (ခရမ္းျပာထက္လူ)

Cover Art - နံရံမွာ ငါေရးထြင္း (ခရမ္းျပာထက္လူ)

တဂ်စ္ဂ်စ္ျမည္ေအာင္နံရံမွာ
ႏွစ္ေတြကို ငါေရးထြင္း
ဟိုးတုန္းက ဂူနံရံေတြေပၚ၊ သမိုင္းတစ္ခု
မွတ္တမ္းတင္သလို၊ သဘာ၀အေလ်ာက္
စိတ္ဆာသလို သဘာ၀က်က် ငါေရးထြင္း 

ဒီေနရာ ေနေရာင္မရွိ ကေလကေခ်၊ မုဒိမ္းေကာင္မ်ားနဲ႔
ဆိုက္ေဘးရီးယား ဟစ္ေဟာ့ေတြ ေနသြားဖူးမွာပဲ

ေၾကာင္မထြက္သြားေအာင္ ဒီနံရံမွာ အသံတိတ္
သိပ္အေရးၾကီးတယ္ ငါေရးခ်င္တဲ့အမွာေတြ ငါခ်ေရး
ငါေရးသမွ် ငါအလြတ္ရဖို႔ ငါအသည္းအသန္က်က္မွတ္
ေၾကာင္ထြက္မသြားေအာင္ ငါေၾကာင္ေတြအေၾကာင္းစဥ္းစား
ေၾကာင္ေတြဟာ က်က္သေရမဲ့စြာ က်ားေယာင္ေဆာင္ခဲ့ၾက
က်င္လည္စြာ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြအနား ငါးကိုဖမ္းခဲ့ၾက
ေၾကာင္ေတြဟာ ၾကယ္ေတြနဲ႔ လွမ္းလွမ္းၿပီး
အခ်က္ျပမီးကို ဖ်က္ဆီးၾက

Continue reading


Leave a comment

ျမည္ေနတဲ့ ထရမ္းပက္ (ေနမ်ိဳး)

ျမည္ေနတဲ့ ထရမ္းပက္ (ေနမ်ိဳး) - Cover Art