လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

ကမာၻတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲခြာျခင္း (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ကမာၻတည္ေဆာက္ျခင္း

ခြဲခြာျခင္း

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)

နင္နဲ႔ငါ (သိုးထိန္း – အႏၱိမ)

1 Comment

နင္နဲ႔ငါ (သိုးထိန္း)


Leave a comment

၂၀၃၀ (သည္ေမာ္ႏိုင္)

၂၀၃၀ (သည္ေမာ္ႏိုင္)

Mirrored: ေကာင္းကင္ (ႏိုင္ငံျပဳအႏုပညာမဂၢဇင္း)


Leave a comment

ဆုေတာင္းၾကမ္းသူ (ေနက်ယ္၀န္း)

ဆုေတာင္းၾကမ္းသူ (ေနက်ယ္၀န္း)

 

Source: Facebook


Leave a comment

ရြက္တိုက္ေလွ (၀ိုင္ခ်ိဳ)

ရြက္တိုက္ေလွ (၀ိုင္ခ်ိဳ)

(ရယ္စရာ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၀)


Leave a comment

24/7 (A’karikz Yannaing)

24/7 (Akarikz Yannaing)

Mirrored: Caroline Fucked That Up!


Leave a comment

chamber audiences (A’karikz Yannaing)

chamber audiences (A'karikz Yannaing)

Mirrored: Caroline Fucked That Up!


Leave a comment

တိုင္ကပ္နာရီက ခ်ိန္သီး (သစၥာနီ)

တိုင္ကပ္နာရီက ခ်ိန္သီး (သစၥာနီ)

(ေခတ္လြန္ကဗ်ာလုပ္ရွားမႈ-၁ ‘ျမင္းစိုင္းသူမ်ား’ – ဇြန္၊ ၁၉၇၈)


Leave a comment

သစ္ပင္ (မင္းထက္ေမာင္)

သစ္ပင္ (မင္းထက္ေမာင္)

(စာေပဂ်ာနယ္ – ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၉၉၆)


Leave a comment

the missing dreams/ in the middle of self-centre (A’karikz Yannaing)

the missing dreams/ in the middle of self-centre (A'karikz Yannaing)

Mirrored: postmodern comes from many different learners! most problem come from many different answers!

Like This!