လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အနမတဂၢ - ၿငိဏ္းေဝ


Leave a comment

နာမည္ေက်ာ္ၾကားမွု သတင္းၾကီးမွု ေခါင္းေဆာင္ ဘာမွမလိုခ်င္ လိုခ်င္စိတ္မရွိ ဒါဟာေသခ်ာမွု အခုျဖစ္မွုျဖစ္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

ငါေသမွာပဲ။တစ္ညလံုးလည္း အိပ္မရဘူး ၃၄၅ည အိပ္ေဆးေသာက္ဖို႔ စိတ္မရွိဘူး လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ စိတ္မရွိဘူး ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ က်န္းမာေနတာ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိလို႔လဲ ဝက္တစ္ေကာင္လို ငါလား ေငြကို ႏွစ္၅၀လံုးလံုးျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ဟာသအလြမ္း ဒါမွမဟုတ္ အလြမ္းဟာသ ဒါမွမဟုတ္ စိမ့္ထြက္မ်က္ရည္ ဒါမွမဟုတ္ ပုလဲမီးေတာက္ ဒါမွမဟုတ္ ေၾကကြဲတိမ္တိုက္ျဖဴျဖဴလို ့အဓိပၸာယ္ဗဟုျပဳႏိုင္တယ္ Continue reading

ကဗ်ာဘ၀ရွာပံုေတာ္ (ေဇယ်ာလင္း) - Back Cover


1 Comment

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ေဇယ်ာလင္းမဟုတ္ (ေဇယ်ာလင္း)

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေဇယ်ာလင္း ျဖစ္ခ်င္တယ္။
မျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေဇယ်ာလင္း မဟုတ္ဘူး။ ထားပါေတာ့။
ဥပမာ၊ ေဇယ်ာလင္းဟာ ေခတ္ျပိဳင္ၾသစေၾတးလ်ကဗ်ာမိတ္ဆက္
ဘာသာျပန္ျပဳစုေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားတယ္၊
‘ထိုင္၊ ေဟ့လူ၊ ၾကံဳတုန္းရွိတာေသာက္သြား’ သူေသာက္တယ္၊
ကၽြန္ေတာ္ေသာက္တယ္၊ သူ႔ေရးလက္စေတြ ေပးဖတ္တယ္၊
Continue reading


Leave a comment >

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ကြန္ဆက္ဟာ ပ်ားအံု၊ ကဗ်ာဟာ ပ်ားရည္၊ ကဗ်ာဖတ္သူက ပ်ား၊ ကဗ်ာဆရာဟာ သူ႔ကိုယ္သူဘာမွန္းမသိလို႔ အင္တင္လုပ္ေနရတဲ့ ပါေဖာင္းမင့္အႏုပညာရွင္ (ၿငိဏ္းေဝ)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment >

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)


1 Comment >

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ကၽြန္ေတာ္ေျပာသားပဲ။ ဒါဟာ သမုဒၵရာအေရာင္ပါလို႔။ ခင္ဗ်ားမယံုဘူး။ (ၿငိဏ္းေဝ)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


2 Comments

ကၽြန္ေတာ္ပန္းခ်ီဆရာဘာေၾကာင့္မဟုတ္ (ေဇယ်ာလင္း)

Sadines (Michael Goldberg)

Sadines (Michael Goldberg)

ရက္ေတြကုန္လြန္သြားတယ္။ စကားေျပနဲ႔ေတာင္
ကၽြန္ေတာ္ေရးေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တကယ့္ကဗ်ာဆရာပဲ။
ကၽြန္ေတာ့္ကဗ်ာၿပီးသြားတာေတာင္ လိေမၼာ္ဆိုတာတစ္လံုးမွ
မပါေသးဘူး။ ကဗ်ာဆယ့္ႏွစ္ပုဒ္ရလိုက္တယ္။
‘လိေမၼာ္ေတြ’လို႔ အမည္တပ္လိုက္တယ္။

ဖရန္႔အိုဟာရာ | ဘာသာျပန္ – ေဇယ်ာလင္း
Image source: A Frank O’Hara Exhibit

Continue reading


Leave a comment

Kiss-me-quick ကမာၻၾကီးတစ္ခုလံုး အေလာသံုးဆယ္ အလယ္သံုးေဇာ။ ေဇာထပ္သမာၻေတြနဲ႔။ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

Kiss-me-quick ကမာၻၾကီးတစ္ခုလံုး အေလာသံုးဆယ္ အလယ္သံုးေဇာ။ ေဇာထပ္သမာၻေတြနဲ႔။ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

မည္သို႔လုပ္လိုက္သည္မသိ သံသရာ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

မည္သို႔လုပ္လိုက္သည္မသိ သံသရာ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ျမက္ပင္ေတြစိမ္းေနတုန္းပဲ။ မေန႔ညက မိုးမရြာဘူး။ ေႏြလယ္ေခါင္ ႏိုးတုန္းအိပ္မက္။ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ျမက္ပင္ေတြစိမ္းေနတုန္းပဲ။ မေန႔ညက မိုးမရြာဘူး။ ေႏြလယ္ေခါင္ ႏိုးတုန္းအိပ္မက္။ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)


Leave a comment

စစ္တုရင္ အႏုပညာမွာ ခင္ဗ်ားခဏေလာက္ ေမ်ာ၀င္ၾကည့္ရင္ အႏုပညာရဲ့နိဂံုးကို ေတြ႕ႏိုင္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

စစ္တုရင္ အႏုပညာမွာ ခင္ဗ်ားခဏေလာက္ ေမ်ာ၀င္ၾကည့္ရင္ အႏုပညာရဲ့နိဂံုးကို ေတြ႕ႏိုင္တယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)