လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ရုပ္ရွင္ကဗ်ာ – ၂၂ (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

ကြၽန္ေတာ္၏ ဝမ္းနည္းေနေသာစိတ္ကို ၾကက္ကင္ ဝယ္ေကြၽးလိုက္သည္။ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္၍ စုရံုးစုရံုးလုပ္ေနေသာ လူအုပ္ကို စေတာ္ဘယ္ရီ အနံ႔ပါေသာ သၾကားလံုးမ်ား ဝယ္ေကြၽးလိုက္သည္။ ပိန္း႐ြက္မ်ား ခူးေကြၽးလိုက္သည္။ လမ္းေဘးတြင္ ခိုးကူးေခြမ်ား လိုက္လံဖမ္းဆီးေနေသာ ရဲမ်ားကို ကာလေ႐ြ႕လ်ားစက္ေပၚသို႔ တင္၍ ကာလတရား၏ အပသို႔ ႏွင္္လႊတ္လိုက္သည္။ ယခုမ်ိဳးဆက္ကို ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ခ်င္ေသာအခါ ဇလံုထဲသို႔ ေပေရေနေသာ အဝတ္မ်ားကိုထည့္ၿပီး ေရေႏြးေဖ်ာရသည္။ ပိန္း႐ြက္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္ဆံဖူးသည္ဆိုလ်င္ ခင္ဗ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္၏ အေကာင္းဆံုးေဖာက္သည္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္။ မာတင္လူသာကင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ႀကံခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာလူငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကဗ်ာေရးလိုၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္၏ ဝမ္းနည္းေနေသာစိတ္ႏွင့္ ပလူးခ်င္ေသာအခါ သူ ၾကည္ျဖဴလာေအာင္ တစ္နာရီေလာက္ စည္းရံုးရသည္။

(Wes Anderson ၏ Rush More)


(ရုပ္ရွင္ကဗ်ာမ်ား – ေမာင္ေဒး။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၅ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s