လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဟယ္လို ၿမိဳ႕မၿငိမ္း (ေအာင္ခင္ျမင့္)

Leave a comment

တံခါးမ်ား ပိတ္ေနပါၿပီဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္မဲ့ ေၾကျငာသံ
ရထားပလက္ေဖာင္း အဟထဲ ပန္းတစ္ပြင့္ ျပဳတ္က်သြား
ခု မေျပာလည္း ေနာက္ ေျပာရမယ့္ စကားမ်ား ရင္ထဲမွာ

အထပ္ျမင့္ တိုက္မ်ားဆီမွ လြင့္က်လာေသာ အကႌ်မ်ား
မွိုင္းညိဳ႕မႈထဲ ေတာင္ေဝွးနဲ႔ ေထာက္ရင္း စမ္းရင္း သြားခဲ့
လူဟာ ေခ်ာကလက္ႀကီးအျဖစ္္ သရုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ကမ႓ာ

ျခေသၤ့ႀကီးက အရွိန္နဲ႔လာေနတဲ့ ရထားေရွ႕မွာ ရပ္ခဲ့
ေသျခင္းဟာ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္မ်ားပမာ ခ်ိဳခ်ိဳေမႊးေမႊး
ငါ ေခၚဆိုေနေသာ ဖုန္းဟာ ဘယ္သူ႔ထံမွာ ျမည္ေနတာ


Text: Aung Khin Myint (2017)
Image: Aung Khin Myint: Recycled Meanings (2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s