လမ္းအိုေလး

Løøps of Resistance …

ဟယ္လို ၿမိဳ႕မၿငိမ္း (ေအာင္ခင္ျမင့္)

Leave a comment

တံခါးမ်ားပိတ္ေနပါၿပီဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္မဲ့ေၾကျငာသံ
ရထားပလက္ေဖာင္းအဟထဲ ပန္းတစ္ပြင့္ျပဳတ္က်သြား
ခုမေျပာလည္းေနာက္ေျပာရမယ့္ စကားမ်ား ရင္ထဲမွာ

အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားဆီမွ လြင့္က်လာေသာအကႋ်ီမ်ား
မိႈင္းညိဳ႕မႈထဲေတာင္ေဝွးနဲ႔ ေထာက္ရင္းစမ္းရင္းသြားခဲ့
လူဟာ ေခ်ာကလက္ၾကီးအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရတဲ့ကမာၻ

ျခေသၤ့ၾကီးက အရွိန္နဲ႔လာေနတဲ့ရထားေရွ႕မွာ ရပ္ခဲ့
ေသျခင္းဟာ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္မ်ားပမာ ခ်ိဳခ်ိဳေမႊးေမႊး
ငါေခၚဆိုေနေသာဖုန္းဟာ ဘယ္သူ႔ထံမွာ ျမည္ေနတာ


Text: Aung Khin Myint (2017)
Image: Aung Khin Myint: Recycled Meanings (2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s