လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဒီကမာၻနဲ႔ ဇီဇဝါ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

ဒီကဗ်ာေတြက မဂၢဇင္းတစ္အုပ္အုပ္မွာ ေဖာ္ျပခံရၿပီဆို လူစံုခ်ိန္ တစ္အိမ္လံုးၾကားေအာင္ “ခင္ေဇာ္ျမင့္” လို႔ အေမ႐ြတ္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြပါ။

ဒီကဗ်ာေတြက အေဟာင္းစက္စက္ေလးေတြပါ ရနံ႔ေဟာင္းေတြပါ စားက်က္ေျမအေဟာင္းေတြပါ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္စိမ္းလန္းလာမလားလို႔။
ကဗ်ာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကြၽန္ေတာ့္မွာလည္း ေသြးခ်ည္အၿမဲ ဥပါေၾကာင္း၊ ပုလင္းကြဲ အၿမဲရွပါေၾကာင္း အေၾကာင္းေၾကာင္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြ မ်ားစြာျဖင့္။

– ခင္ေဇာ္ျမင့္

ဒီကမာၻမွာ မေနလို႔
ဘယ္ကမာၻမွာ သြားေနရမွာလဲ။

ဒီအသက္အ႐ြယ္ ေရာက္ခဲ့
ဒီဆံပင္ ျဖဴခဲ့
ဒီမ်က္ရည္ ပူခဲ့
ဒီက်ီးမည္းၿပီး ေနာက္ထပ္က်ီးမည္းမ်ား။

ဒီကမာၻမွာ ဇီဇဝါပင္ေတြ ရွိတယ္
ဇီဇဝါပင္ေတြက ေႂကြလည္းမေသတဲ့ ကဗ်ာကို ေရးၾကတယ္။


(ကဗ်ာ ၂၁ပုဒ္ – ခင္ေဇာ္ျမင့္။ အညာသားယဥ္ေက်းမႈ စာစဥ္ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၅။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s