လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မ်က္ႏွာၾကက္ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

ငါ အေပၚကို ေမာ့ၾကည့္တယ္
မ်က္ႏွာၾကက္က ငံု႔ၾကည့္တယ္။

ငါ အိပ္တယ္
မ်က္ႏွာၾကက္က မအိပ္ဘူး။

ငါ တေရးႏိုးတယ္
မ်က္ႏွာၾကက္က သခၤ်ာတြက္ေနတယ္။

ငါ အိမ္ေအာက္ ေရဆင္းေသာက္တယ္
မ်က္ႏွာၾကက္က ေလွကားရင္းအထိ လိုက္ပို႔တယ္။

ငါ ေနာက္ေဖးတံခါးကို ဖြင့္တယ္
ပန္းရနံ႔တစ္ခုခု ရတယ္။

အဓိပၸာယ္ရွိရွိ
အူေနေသာေခြးကို အျပစ္ဆိုစရာ မရွိ။

ငါ ေလွကားအတိုင္း ျပန္တက္လာတယ္
မ်က္ႏွာၾကက္ မရွိေတာ့ဘူး။


(ကဗ်ာ ၂၁ပုဒ္ – ခင္ေဇာ္ျမင့္။ အညာသားယဥ္ေက်းမႈ စာစဥ္ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၅။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s