လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေသြးေအးေလ့က်င့္ခန္း (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

ခ်ိန္းဆိုခ်က္ေတြ လဲြတယ္
လြယ္မယ္ထင္တာေတြ ခက္ၿပီး
ခက္မယ္ထင္တာေတြ မလြယ္ဘူး။

ငါတစ္ေယာက္တည္း ထိုင္တယ္
ငါတစ္ေယာက္တည္း ကဗ်ာေရးတယ္
အေတြးမွာ စံပယ္ေတြ ေဖြးေန။

ညေနက
ငါ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ခတ္တယ္
တည္လို႔မရတာ ငါရေအာင္ တည္တယ္
အဲသလို
ေပ်ာ္လို႔မရတာ ငါရေအာင္ေပ်ာ္တယ္
ဘာခက္လဲ
လြယ္လြယ္ေလးလို႔ ငါထင္မိ
အထင္နဲ႔ အျမင္လည္း တျခားစီပဲ။

စိတ္ဆင္းရဲေတာ့ ကိုယ္လည္ ဆင္းရဲတယ္
နာရီကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့
ေလးနာရီ ထိုးၿပီး ငါးနာရီထဲ
ဆိုလည္း
မိုးေသာက္ၿပီ။

အဲသလို
ငါမွားၿပီဆိုတာလည္း ငါအရင္ သိၿပီ
ကမာ႓ကို ငါမျငႇိုးဘူးဆိုတာလည္း
ငါ့နတ္ေတြ သိၿပီ။

အိမ္အျပန္
ဖူးျမင္ရေသာ
ေစတီျဖဴျဖဴ မီးစိမ္းစိမ္း
ေအးၿငိမ္းျခင္း။


(ကဗ်ာ ၂၁ပုဒ္ – ခင္ေဇာ္ျမင့္။ အညာသားယဥ္ေက်းမႈ စာစဥ္ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၅။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s