လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကေလာအလြန္ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

ေျမနီနီ
မိုး႐ြာလို႔ ျဖဴေလမလား။
ေရထဲေလထဲ
ခိုက္ခိုက္တုန္လည္္း
ရင္ထဲမီးနဲ႔
ထင္းရွဴးပင္ေတြ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံေန
ဒို႔ေခတ္ကို ေရာက္ရမည္မွာ မလြဲပါ
ေအာင္ပန္းက
လမ္း ဟိုတစ္ေကြ႕မွာ။


(ကဗ်ာ ၂၁ပုဒ္ – ခင္ေဇာ္ျမင့္။ အညာသားယဥ္ေက်းမႈ စာစဥ္ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၅။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s