လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Elegy on Toy Piano (Dean Young)

ကစားစရာ ပီယာႏိုသို႔ တမ္းခ်င္း (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ကဲနက္သ္ကေတာ့ တီထြင္ဖန္တီးတဲ့ ကဗ်ာေတြေရးလို႔။ သူ႔ကဗ်ာပုဒ္ေတြ ဖတ္ရရင္ အဲဒီ​ကဗ်ာပုဒ္ေတြထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ​တစ္ခုကို ရေနတယ္။ ကဗ်ာပုဒ္ ေရးသား​ျပဳလုပ္ျခင္းရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ။ အဲဒီ​ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ဖတ္သူကိုပါ ကူးစက္ေစတယ္။ ကဗ်ာဟာ နာက်င္မႈ ေဝဒနာေတြ​အေၾကာင္းပဲ ေရးစရာ​​မဟုတ္ပါဘူး။

(Pedestal Magazine တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ Lee Rossi အင္တာဗ်ဴးမွ)

For Kenneth Koch

ျမင္လို႔မရတာနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈရရွိဖို႔
ျမင္းေပါက္ေလးတစ္ေကာင္ မလိုပါဘူး
ေကာင္းကင္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရဖို႔
ေလယာဥ္ပ်ံလည္း မလိုဘူး။

လိုအပ္တာကေတာ့ ေသဖို႔ပဲ
ကိုယ္ဟာ သက္ရွိဆိုရင္ေပါ့
အျခားေရြးခ်ယ္စရာမွ မရွိတာပဲ။

လိုအပ္တာကေတာ့ ဘဝတဏွာပဲ
လမ္းညႊန္လက္စြဲစာအုပ္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါပဲ
အေရးၾကီးတဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပဲ အားကိုးရတာပဲ။

လက္ေတြကို ျဖတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ မလိုပါဘူး။
ပန္းစည္းကို ေကာက္စားစရာလည္း မလိုဘူး။
ဦးေခါင္းဟာ မက္မြန္ေစ့ ျဖစ္သြားတယ္။
လွ်ာဟာ ပ်ားလပို႔။

လိုအပ္တာကေတာ့ ခ်စ္ဖို႔အတြက္ အသက္ရွင္သန္ဖို႔၊
မီးစြဲေလာင္ေနတဲ့ ေမွ်ာ္စင္ထဲ တစ္ဟုန္ထိုး ေျပးဝင္ၿပီး
တစ္ဟုန္ထိုး ျပန္ေျပးထြက္ဖို႔
ၿပီး၊ လိုအပ္တာကေတာ့ ေသဖို႔ပါပဲ။
ျမက္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ျမင္းေပါက္ေလးအတြက္ျဖစ္ေစေပါ့၊
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပဳႏိုင္တဲ့အရာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလို႔။

ဒဏ္ရာရသြားတဲ့ သမင္ဟာ သူ႔အုပ္ေနာက္မွာ
က်န္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျဖစ္
အဓိပၸာယ္ဟာ လိုင္းတစ္လိုင္းကေန ေအာက္တစ္လိုင္းဆီ
အရူးအမူး ခုန္ကူးပစ္လိုက္တယ္။

သူ႔ပါးစပ္ထဲက အနာေတြေၾကာင့္
မဟာကဗ်ာဆရာၾကီး မုန္႔ေပါင္းစားရခက္ေနတယ္။
သူ႔ကဗ်ာလက္ရာေတြဟာ ကမာၻၾကီးကို က်ယ္ဝန္းေစခဲ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ ကမာၻၾကီးဟာ သူ႔ကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ေတာ့မယ္။
သူဟာ ကမာၻၾကီးမွာ ရွားပါးလာေနတဲ့ ေမွ်ာ္စင္ပဲ။

တစ္ခုခုဟာ
ျပာျဖစ္သြားခဲ့ရင္
ယခင္အေနအထားဆီ ဘယ္လိုမွ ျပန္လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ စိန္ေတြေတာင္မွ မလိမ္ၾကဘူး။

Elegy on Toy Piano by Dean Young

Elegy on Toy Piano (Dean Young)

For Kenneth Koch

You don’t need a pony
to connect you to the unseeable
or an airplane to connect you to the sky.

Necessary it is to love to live
and there are many manuals
but in all important ways
one is on one’s own.

You need not cut off your hand.
No need to eat a bouquet.
Your head becomes a peach pit.
Your tongue a honeycomb.

Necessary it is to live to love,
to charge into the burning tower
then charge back out
and necessary it is to die.
Even for the trees, even for the pony
connecting you to what can’t be grasped.

The injured gazelle falls behind the
herd. One last wild enjambment.

Because of the sores in his mouth,
the great poet struggles with a dumpling.
His work has enlarged the world
but the world is about to stop including him.
He is the tower the world runs out of.

When something becomes ash,
there’s nothing you can do to turn it back.
About this, even diamonds do not lie.

– From Elegy on Toy Piano by Dean Young


(ဒီးန္ယန္းဂ္ – ဘာသာျပန္ ေဇယ်ာလင္း။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s