လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ညီမေလးဖ်ားတုန္းက (ေနမ်ိဳး)

ဝမ္းမနည္းေၾကး (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

ဝမ္းနည္းရျခင္းမ်ားသည္ မဖိတ္ေခၚပဲ ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ျဖစ္သည္။ ဝမ္းနည္းရျခင္းမ်ားသည္ ေခါင္းေလာင္းသံလို က်ယ္ေလာင္စြာ ျမည္ဟီးေနခဲ့သည္။ ဝမ္းနည္းရျခင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ကေလးထဲမွ ေထာင့္ေကြး ေသးေသးေလးပါမက်န္ အပ္နဖားေပါက္ကေလးထဲအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤစာပိုဒ္၏ ေခါင္းစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ဤသို႔ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ ‘ဝမ္းမနည္းေၾကး’။
.

ဝမ္းမနည္းေၾကး (ေနမ်ိဳး)


(ညီမေလးဖ်ားတုန္းက – ေနမ်ိဳး။ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၄။ Hninn Si Phyu Publishing House)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s