လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ညီမေလးဖ်ားတုန္းက (ေနမ်ိဳး)

နာက်င္မႈမွတ္တမ္းမွ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ (ေနမ်ိဳး)

Leave a comment

သင္နာက်င္ၿပီးၿပီလား။
သင္ ငိုေၾကြးၿပီးၿပီလား။
လာပါေလမိတ္ေဆြ
ပူျပင္းေသာ ဘဝရဲ့ လမ္းမၾကီးထက္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုၾကပါစို႔။
.

နာက်င္မႈမွတ္တမ္းမွ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ (ေနမ်ိဳး)


(ညီမေလးဖ်ားတုန္းက – ေနမ်ိဳး။ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၄။ Hninn Si Phyu Publishing House)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s