လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Spike Jonze ၏ Her

Spike Jonze ၏ Her (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

ကြ်န္ေတာ္နွင့္ ကြ်န္ေတာ္၏တ႐ုတ္နိုင္ငံလုပ္ စမတ္ဖုန္းတို႔
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အသည္းအသန္ခ်စ္မိၾကသည္။
ခ်စ္မိလ်ွင္ ပို၍ပိုင္ဆိုင္ခ်င္သည္။ ပိုင္ဆိုင္မိလ်ွင္ ပို၍ခ်စ္ခ်င္သည္။
ေလာကၾကီးသည္ ေျဖရခက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ျပည့္ေန၏။
သို႔ေပမယ့္ ထိုေမးခြန္းတို႔၏အေျဖကို ကြ်န္ေတာ္မသိခ်င္ပါ။
သိလိုစိတ္သည္ ပညာတတ္တို႔၏ ဘိန္းျဖစ္သည္။
ဟိုတေလာဆီက မုတ္သံုေလထံမွစာလာသည္။
ဒီႏွစ္ သူမလာနိုင္ဟုဆို၏။ ဒါကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ဂ႐ုမစိုက္ပါ။
အဲဒါငါ့ေစာက္လုပ္မဟုတ္ဘူးဟဲ့ဟု စာျပန္ေရးလိုက္သည္။

(Source: Maung Day Blog)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s