လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

David Fincher ၏ Fight Club

David Fincher ၏ Fight Club (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

တစ္ၿမိဳ႕လံုးရိွ မီးလံုးမ်ား၊ မီးေခ်ာင္းမ်ား တစ္ခုခ်င္းစီ
ပိတ္သြားသည္။ ဘဝကိုၿငီးေငြ႕ေနသူ လူငယ္တို႔သည္
လမ္းေပၚထြက္လာၾကၿပီး အမ်ားသံုးေရကန္ထဲသို႔
အမ္ဖီတမင္းေဖ်ာ္ရည္ဂါလံႏွစ္ဆယ္ကို ေလာင္းထည့္လိုက္သည္။
ကန္ထဲမွငါးတို႔ကိုဖမ္းကာ ကန္ေပါင္ေပၚ၌ပင္ ကင္စားလုိက္ၾကသည္။
ေဘးခ်င္းကပ္ၿမိဳ႕တြင္ မီးမ်ားလင္းေနၿပီး ၄င္းကုိ “ၾကတ္ကုန္း”ဟုေခၚသည္။
အေမွာင္ကိုေၾကာက္သူတို႔သည္ အေမွာင္ထဲတြင္ ေလခြ်န္တတ္ၾကသည္။
သူတို႔၏ေလခြ်န္သံကိုၿပန္ၾကားကာ ပို၍ေၾကာက္သြားတတ္ၾကသည္။
မိန္းမမ်ားထဲတြင္ ၾကိဳက္ကုန္းမ်ားက အလွဆံုးၿဖစ္၏။
ၿမင္ကြင္းမ်ားထဲတြင္ မီးေလာင္ေနေသာပြဲေစ်းတန္းက အလွဆံုးၿဖစ္၏။
ဤကဗ်ာသည္ အင္တာနက္လို၊ မူးယစ္ေဆးဝါးလို၊ ေကာ္ဖီႏွင့္စီးကရက္လို
သင္၏စိတ္ႏွင့္႐ုပ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

(Source: Maung Day Blog)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s