လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ငါ့စုဗူး (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ငါ့စုဗူး – ၃၉ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

အရာရာတိုင္းဟာ ေမွ်ာ္လင့္တိုင္း ျဖစ္လာရင္
သင္ဟာ ေနာက္တစ္ခါ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ဦးမွာလား
မေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ေတာ့ဘူးလား
ပ်င္းလာ ၿငီးေငြ႕လာမွာလား
ေပ်ာ္ရႊင္
ေနာက္ထပ္ ေပ်ာ္ရႊင္လာမွာလား
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပႏိုင္ပါသလား။

ဥာဏ္နည္းသူမို႔
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပႏိုင္ပါသလား။
ကံနည္းသူမို႔
ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္လွပါတယ္။


(ငါ့စုဗူး – ေအာင္ခ်ိမ့္။ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s