လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ငါ့စုဗူး (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ငါ့စုဗူး – ၃၈ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

စာရြက္ေတြ
ေျမပံုေတြ
သက္ေသျပခ်က္ေတြ
ျဖစ္ပံု ပ်က္ပံုေတြ
ဒါ မ်ားလြန္းတယ္။

ကိုယ့္အမွန္ကို
ဒီလိုျပလို႔ လိုအပ္သလား။

ဒီလိုဆို
မွားေနၿပီ။


(ငါ့စုဗူး – ေအာင္ခ်ိမ့္။ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s