လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ငါ့စုဗူး (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ငါ့စုဗူး – ၃၄ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

မေတြ႕တာ ၾကာခဲ့
ခုေတာ့ ေတြ႕ၾက။

ငါတို႔ၾကားမွ သစ္ရြက္လႈပ္သံမ်ား
ျဖတ္ၿပီး …
မင္းေအာ္သံဟာ
ငါ့ဆီ လာေတာ့မယ္။

စိတ္မေကာင္းစရာကဗ်ာ
ငါ မစပ္ေတာ့ပါဘူးကြာ။


(ငါ့စုဗူး – ေအာင္ခ်ိမ့္။ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s