လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အေပ်ာ္စီးပင္လယ္ (ေမာင္ေဒး)

သမုိင္းသင္ရုိးထဲက ဆင္ဖုိနီ (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

ဒါက ေခတ္ေပၚသမုိင္း၊ ဒါက ေခတ္ၿပိဳင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
ဒါက အရုိးေပၚမွာ႐ုိက္ႏွိပ္ထားတဲ့
ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳအသားတံဆိပ္
ဒါက ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္တုၿမိဳ႕ထဲဝင္လာပံု
ဒါက ဓားတစ္လက္ အျခားဓားတစ္လက္ထဲ ဝင္ေရာက္သြားဟန္
ဒါက သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ ျမင္းတစ္ေကာင္
ဒါက အေမွာင္ထုက်ေရာက္လာသံ
ဒါက မျဖစ္ရေသးတဲ့စစ္ေတြ မပစ္ရေသးတဲ့ျမႇားေတြ
ဒါက အမ်ားလက္မခံလိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြကို ဘယ္လိုသုံးစြဲမလဲ
ဒါက အားလံုးရဲ႕ ရယ္သံ
ဒါက က်ကြဲသြားတဲ့ ဒါကပ်က္စီးသြားတဲ့ ဒါက
ဒါက ငါ့ကိုလူ႔အႏၶလို႔ေခၚၾက ဒါက
ဒါက သူတို႔ရဲ႕ ေခၽြးေပါက္ေတြထဲက ထြက္လာတယ္
ဒါက လီဆယ္ထားတဲ့ဘာသာစကား ဒါက
ဒါက ေနေပ်ာ္ေအာင္လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္(၁ဝ)ခ်က္
ဒါက မေသခင္ေျပာရမယ့္စကားေတ ြ ဒါက
ဒါက ေလာ့ဂ်စ္ကုိသိမွရမယ့္ကိစၥေလ
ဒါက အားလံုးအေမွာင္အတိ ဒါက


(အေပ်ာ္စီးပင္လယ္ – ေမာင္ေဒး။ ဧၿပီ၊ ၂၀၀၆ – ေက်ာ္ေမႊးစာေပ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s