လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ငါ့စုဗူး (ေအာင္ခ်ိမ့္)

ငါ့စုဗူး – ၃၁ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

Leave a comment

တစ္ေယာက္ေယာက္ လာမွ
လက္ဖက္ရည္ေသာက္မလို႔
တစ္ေယာက္ တစ္ဝက္
ႏွစ္ေယာက္ တစ္ခြက္ေပါ့။

ခ်စ္ခင္မႈနဲ႔ စိတ္ရႊင္လန္း
လူရႊင္လန္းေစဖို႔။

လာေစခ်င္သူ လာခဲ့ရင္
ေကာင္းတာေပါ့။


(ငါ့စုဗူး – ေအာင္ခ်ိမ့္။ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s