လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အမ်ားဆိုင္နာမ္ (မင္းညႊန္႔လႈိင္၊ ရန္လင္းေအာင္)

တြင္းထြက္ (ရန္လင္းေအာင္)

Leave a comment

ရင္ပူခဲ့တယ္
ေက်ာခ်မ္းခဲ့တယ္
လူလားေျမာက္ခဲ့တယ္။

Mineral (Yan Linn Aung)

Worried,
Given the creeps,
I was grown up.

Translated: Khet Oo

▀■ Download: အမ်ားဆိုင္နာမ္ – ေလးကၽြန္းေျမ (PDF – 522 KB)


(အမ်ားဆိုင္နာမ္ – မင္းညြန္႔လႈိင္၊ ရန္လင္းေအာင္။ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၄ – ျမၾကိဳးၾကာ စာအုပ္တိုက္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s