လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အမ်ားဆိုင္နာမ္ (မင္းညႊန္႔လႈိင္၊ ရန္လင္းေအာင္)

စစ္သခ်ႍဳင္း (မင္းညြန္႔လႈိင္)

Leave a comment

ေနာက္ေပါက္ကေလးေတြ စူးစမ္းၾက
ေရွ႕လူမ်ားကို အံ့ၾသၾကရဲ႕။

မိသားစုေတြ စံုတြဲေတြ
လည္ၾက ပတ္ၾက အပန္းေျဖၾကနဲ႔
စစ္ဟာ မျဖစ္ခဲ့သလို။

Combatants – Cemetery (Min Nyunt Hlaing)

Contemporary kids observe,
To their amazement, the people in the past.

Families, couples
Visit, tour and relax;
It seems that no war happened.

Translated: Khet Oo

▀■ Download: အမ်ားဆိုင္နာမ္ – ေလးကၽြန္းေျမ (PDF – 522 KB)


(အမ်ားဆိုင္နာမ္ – မင္းညြန္႔လႈိင္၊ ရန္လင္းေအာင္။ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၄ – ျမၾကိဳးၾကာ စာအုပ္တိုက္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s