လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အမ်ားဆိုင္နာမ္ (မင္းညႊန္႔လႈိင္၊ ရန္လင္းေအာင္)

ေမတၱာ (ရန္လင္းေအာင္)

Leave a comment

1337
လကြယ္ညကို ခင္းအိပ္ရဲတဲ့
ၾကယ္ေတြနဲ႔
ငါ့အိမ္ကေလးကို မိုးထားတယ္။

ေပါင္မုန္႔တစ္လံုးပဲ စားခ်င္တယ္
ေပါင္မုန္႔အမ်ားၾကီး
ျပန္ေပးမယ္။

သစ္ရြက္ကေလးကိုေတာင္
ၾကံဳရာေလနဲ႔ မလိုက္ေစခ်င္သူပါ။

Affection (Yan Linn Aung)

With the stars
That dare lay moonless night to sleep,
My little house is roofed.

Only a loaf of bread, I want to eat
Many loaves of bread, I will give back.

I’m the one who doesn’t want even a leaf
To accompany with casual star.

Translated: Khet Oo

▀■ Download: အမ်ားဆိုင္နာမ္ – ေလးကၽြန္းေျမ (PDF – 522 KB)


(အမ်ားဆိုင္နာမ္ – မင္းညြန္႔လႈိင္၊ ရန္လင္းေအာင္။ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၄ – ျမၾကိဳးၾကာ စာအုပ္တိုက္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s