လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကမာၻေျမသို႔ ပန္းပို႔သူမ်ား (စိုင္းဝင္းျမင့္)

ကမာၻေျမသို႔ ပန္းပို႔သူမ်ား (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့
ေနာက္မွာအျမဲရွိေန
ကမာၻေျမသို႔ ခ်စ္ျခင္း လြမ္းျခင္း
ပန္းခင္းမ်ား ပို႔ေန။
ပန္းလက္ေဆာင္ဆိုတာ ယူသူက အျပဳံး
ေပးသူက ေဘးလူက အရႈံးေတြ
အမုန္းေတြ ေဆြးေျမ႔ဖြယ္ ေသြးနဲ႔
အေျပး သြားၾကရတယ္ မေတြး
စမ္းေခ်ာင္းေလးရဲ႕ အဖ်ား
အဖ်ားေသြးကပဲ စ
ပန္းစုိက္သူမ်ား အစျပဳလာ
ကမာၻေျမကလည္း
ဘဝတစ္ခုစာ ေစာင့္ေနပါတယ္။
စုိက္ပ်ိဳးသူ ခူးဆြတ္သူ
တစ္ပြင့္ေၾကြ တစ္ပြင့္ေကာက္
ကမာၻထဲ ေရာက္သူ
အလြမ္းမ်ားႏွင့္သာ အလွဆင္ရာ
ရင္ခုန္ႏႈန္းျမွင့္ ပြင့္ျမဲပြင့္သူမ်ားသာ
ကဗ်ာ
ပန္းအတတ္ႏွင့္သာ ခ်စ္ေမတၱာ။
စုိက္ျပီး ပြင့္ျပီး ခူးဆြတ္ျပီးသား
ရထားမစုိက္ခင္ ရူးမိုက္သူမ်ား
သစ္တစ္ပင္ခ်င္း တစ္ကိုင္းခ်င္း
တစ္ပြင့္ခ်င္းမွာ
ခူးဆြတ္ရာ မေရာက္
ပန္းလည္း မေကာက္
ပြင့္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ကမာၻေျမသို႔ ေရာက္ႏွင့္ျပီးသား
မီးရွဴးမီးပန္း သံပန္းအလွ
ၾကယ္ပန္းမ်ား။


(ကမာၻေျမသို႔ ပန္းပို႔သူမ်ား – စိုင္း၀င္းျမင့္။ ေက်ာ္ေမႊး – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၄။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.