လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

love is a dog from hell (charles bukowski)

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး တယ္လီဖုန္း (စင္ၾကယ္ၿငိမ္း)

Leave a comment

ရွင္ အဲ့ဟာမေတြဆီပဲ သြားသြားေန သူမက ေျပာတယ္
ရွင္ အဲ့ဟာမေတြဆီပဲ သြားသြားေနတယ္
ကၽြန္မက ရွင့္ကုိ စိတ္ကုန္ေစတာလား

ငါ ေျပာလုိက္္တယ္
ငါ ထပ္ၿပီးသည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘူး
နင္လည္း စိတ္ေလွ်ာ့

သူမက ေျပာတယ္ အရက္ေသာက္တဲ့အခါ သည္းေျခအိတ္က
နာတယ္ အရမ္းပူတယ္

သူမက ေျပာတယ္
ရွင္ ဖုန္းေစာင့္ေနတဲ့အခါ
ဖုန္းကုိပဲ စုိက္ၾကည့္ေနေတာ့တာပဲ
ရွင့္ဟာမတစ္ေယာက္ေယာက္ ဖုန္းဆက္လုိက္ရင္
ရွင္ခ်က္ျခင္းသြားဦးမွာပဲ မဟုတ္လား

ငါ့နင့္ကုိ ဘာမွ ကတိမေပးႏုိင္ဘူး ငါေျပာလုိက္တယ္

ေနာက္ေတာ့ ဒီလုိပါပဲ ဖုန္းျမည္လာတယ္

ဖုန္းထဲက အသံက ေျပာတယ္ မက္ဂ်္ပါ တုိ႔
မင္းနဲ႔ အခုေတြ႕မွ ျဖစ္မယ္
အုိ.. ငါက ေျပာလုိက္္တယ္

အခု ပုိက္ဆံျပတ္ေနတယ္ သူမက ေျပာတယ္ တို႔ကို တစ္ဆယ္ေလာက္
ျမန္ျမန္ေခ်း

ငါ အခုလာခဲ့မယ္ ငါေျပာလုိက္္တယ္
ၿပီးေတာ့ ဖုန္းခ်လုိက္္တယ္္

သူမက ငါ့ကုိၾကည့္တယ္ ဟုိဟာမေတြ မဟုတ္လား
သူမကေျပာတယ္ ရွင့္မ်က္ႏွာက အေရာင္ကုိ ေတာက္သြားတာပဲ
ရွင္ဘာေတြျဖစ္ေနတာလဲ

ခဏေလး ငါေျပာလုိက္တယ္ ငါအျပင္ခဏသြားလုိက္ဦးမယ္
နင္ဒီမွာေစာင့္ေန ငါျပန္လာမယ္

ကၽြန္မသြားေတာ့မယ္ ရွင့္ကုိခ်စ္တယ္ ဒါေပမယ့္
ရွင္ကရူးေနတာပဲ ရွင္က ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မယ့္လူပဲ

သူမ ပုိက္ဆံအိတ္ကုိ ေကာက္ကုိင္တယ္ တံခါးကုိ ေဆာင့္ပိတ္တယ္

ကေလးဘ၀တုံးက ေစာက္တလြဲျဖစ္ခဲ့တာ တစ္ခုခုက
ငါ့ကုိ ခံႏုိင္ရည္မရွိေအာင္ လုပ္ထားတာျဖစ္မယ္ ငါေတြးမိတယ္

ၿပီးေတာ့ ငါထြက္လာတယ္ ငါ့လိပ္ခုံးကားေလးထဲ၀င္တယ္
ေရဒီယုိဖြင့္ၿပီး အေနာက္ပုိင္း လမ္းမႀကီးအတုိင္း ေမာင္းလာခဲ့တယ္
လမ္းေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ
အဲ့ဟာမေတြ လမ္းသလားေနၾကတယ္ မက္ဂ်္ကေတာ့
အားလုံးထက္ပုိၿပီး ၾကမ္းမယ့္ပုံပဲ။

pacific telephone (charles bukowski)

you go for these wenches, she said,
you go for these whores,
I’ll bore you.

I don’t want to be shit on anymore,
I said,
relax.

when I drink, she said, it hurts my
bladder, it burns.

I’ll do the drinking, I said.

you’re waiting for the phone to ring,
she said,
you keep looking at the phone.
if one of those wenches phones you’ll
run right out of here.

I can’t promise you anything, I said.

then—just like that—the phone rang.

this is Madge, said the phone. I’ve
got to see you right away.

oh, I said.

I’m in a jam, she continued, I need ten
bucks — fast.

I’ll be right over, I said, and
hung up.

she looked at me. it was a wench,
she said, your whole face lit up.

what the hell’s the matter with
you?

listen, I said, I’ve got to leave.
you stay here. I’ll be right back.

I’m going, she said. I love you but you’re
crazy, you’re doomed.

she got her purse and slammed the door.

it’s probably some deeply-rooted childhood fuckup
that makes me vulnerable, I thought.

then I left my place and got into my volks.
I drove north up Western with the radio on.
there were whores walking up and down
both sides of the street and Madge looked
more vicious than any of them.


pacific telephone – charles bukowski
[from Love is a Dog from Hell: Poems, 1974-1977 (1977), Black Sparrow Press]
ဘာသာျပန္ – စင္ၾကယ္ၿငိမ္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s