လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဒီးန္ယန္းဂ္ (ေဇယ်ာလင္း)

ေရာမႏၱိကဝါဒ ၁၀၁ (ေဇယ်ာလင္း)

1 Comment

အဲဒီအခ်ိန္မွာ သေဘာေပါက္သြားတယ္ ေလွကို ဆိပ္မွာ ၾကိဳးမခ်ည္ခဲ့တာ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ နားလည္လိုက္တယ္ သူငယ္ခ်င္းဟာ ကိုယ့္ကို လိမ္ခဲ့တာ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သိလိုက္ရတယ္ ကိုယ့္ေခြးဟာ မရွိေတာ့ဘူး
မိုးထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲေခၚေခၚ သူ ျပန္မလာေတာ့ဘူး။
အားလံုးဟာ ေျပာင္းလဲျခင္းပဲျဖစ္ခဲ့တယ္။
အဲဒီအခိုက္မွာ သတိရလိုက္တယ္ ကိုယ့္ကို ၿဂိဳဟ္သားေတြ ဝန္းရံလို႔။
ဟိုတယ္ရဲ႕ မနက္စားစားခန္းမွာ ညီလာခံက်င္းပေနၾကတဲ့
သြားအလွျပင္ဆရာဝန္ေတြအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္လို႔။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ အရာရာရဲ႕ အတြင္းအနက္ရႈိင္းဆံုးထဲ
ကိုယ္ ထိုးထြင္းေတြ႕ျမင္လိုက္ရတယ္၊
စနစ္ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ျပန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစမယ့္
အေနအထားေတြကိုပဲ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကတာပါပဲ။
အရိပ္ေတြနဲ႔ အႏွစ္သာရေတြအၾကား ဘယ္ဟာေရြးမလဲလို႔ ေမးလာရင္
ကိုယ္ဆို အရိပ္ေတြပဲ ေရြးလိုက္မယ္။
အရိပ္ေတြဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကေခ်သည္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။
အရိပ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ သံၾကိဳးစာကို သူတို႔ အၿမဲသီဆိုတယ္။
အရိပ္ေတြရဲ႕ ေရွးနတ္ဘုရားေတြ မေသဆံုးၾကဘူး။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ နားလည္လိုက္တယ္ ေဟာဒီ စိမ္းဖန္႔ဖန္႔
ၾကိဳးေတြ လိမ္ရႈပ္ေနတဲ့ အသက္အရွဴ အရႈိက္ထဲမွာ
မေသေကာင္း မေပ်ာက္ေကာင္း ျဖစ္ဖို႔ရာဟာ တကယ္အလဟႆပဲ
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သိလိုက္ရတယ္ စက္ကို ဖမ္းမိလိုက္ရင္ေတာင္မွ
လွည့္စားခ်က္ဟာ ေအာင္ျမင္တုန္းပဲ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ တကၠဆပ္စ္မွာ ကိုယ္ သတိျပန္ဝင္လာခဲ့တယ္
ၿပီး သေဘာေပါက္သြားတယ္ ေရွးဦး ေက်းလက္ေရာ့ခ္အင္န္ရိုးလ္ဟာ
ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမွာမဟုတ္ဘူး။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သေဘာေပါက္သြားတယ္ ကိုယ့္ကို အိပ္ေဆးထိုးထားတာကို။
မိမိတို႔ တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနၾကတာဟာ နတၳိေနာက္ပဲ
အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ ဒီနတၳိလိုက္ပြဲကို ျမွင့္တင္လိုက္ရံုပဲ။
သတိျပန္ဝင္လာေတာ့ လက္ထိပ္နဲ႔၊ ပါးစပ္မွာ အဝတ္စည္းလို႔။
သတိျပန္ဝင္လာေတာ့ လည္ေခ်ာင္းထဲ ပိုက္သြင္းထားတယ္၊ ၿပီး
အျမွဳပ္လိုဟာမ်ိဳးနဲ႔ ထုပ္ပိုးထားတယ္။
ဒီလိုနည္းဟာလည္းပဲ ေရထဲ ျပာေတြေရြ႕ပံုေပါ့။
ဒီတစ္ခ်ိန္လံုးမွာ ေဘးတံခါးေတြ ပြင့္သြားၾကတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သေဘာေပါက္မိတာက ထပ္ေက်ာ့ေတြဟာ
နိဂံုးအဆံုးသတ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သေဘာေပါက္မိတာက ထပ္ေက်ာ့ေတြဟာ
နိဂံုးအဆံုးသတ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

Romanticism 101 by Dean Young

Romanticism 101 (Dean Young)

Then I realized I hadn’t secured the boat.
Then I realized my friend had lied to me.
Then I realized my dog was gone
no matter how much I called in the rain.
All was change.
Then I realized I was surrounded by aliens
disguised as orthodontists having a convention
at the hotel breakfast bar.
Then I could see into the life of things,
that systems seek only to reproduce
the conditions of their own reproduction.
If I had to pick between shadows
and essences, I’d pick shadows.
They’re better dancers.
They always sing their telegrams.
Their old gods do not die.
Then I realized the very futility was salvation
in this greeny entanglement of  breaths.
Yeah, as if.
Then I realized even when you catch the mechanism,
the trick still works.
Then I came to in Texas
and realized rockabilly would never go away.
Then I realized I’d been drugged.
We were all chasing nothing
which left no choice but to intensify the chase.
I came to handcuffed and gagged.
I came to intubated and packed in some kind of foam.
This too is how ash moves through water.
And all this time the side doors unlocked.
Then I realized repetition could be an ending.
Then I realized repetition could be an ending.

– Source: Poetry Magazine (July/August 2014)


(ဒီးန္ယန္းဂ္ – ဘာသာျပန္ ေဇယ်ာလင္း။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

One thought on “ေရာမႏၱိကဝါဒ ၁၀၁ (ေဇယ်ာလင္း)

  1. ရွယ္ဖို ့ယူသြားပါတယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s