လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဒီးန္ယန္းဂ္ (ေဇယ်ာလင္း)

ျပာသို႔ … (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

မင္းကို ေရွ႕မွာေတြ႕လိုက္လို႔ ႏွစ္ဘေလာက္စာ
ကိုယ္ ေျပးလိုက္ခဲ့တယ္။ တစ္ေလွ်ာက္လံုးလည္း မင္းရဲ႕နာမည္ ေအာ္ေခၚရင္း
အနီးကပ္မွ မင္းမဟုတ္မွန္း သိလိုက္ရေပမဲ့
ကိုယ္ ဆက္ေျပးသြားခဲ့တယ္၊ မိုးေကာင္းကင္ဆီေမာ့ၿပီး မင္းရဲ႕
ဂုဏ္သတင္းေတြ ေတာက္ပျခင္းေတြ ကိုယ္ ဆက္ေအာ္သြားတယ္။
ကိုယ့္ကို မီးရႈိ႕သၿဂၤိဳလ္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ကိုယ္ ဒါကိုပဲ ျပန္ျပန္ေတြးမိတယ္၊
ခ်စ္ရသမွ်အားလံုးေနာက္၊ လိုက္ပဲလိုက္ေနရတာျဖစ္ၿပီး
ဘယ္ေတာ့မွလည္း အမိမဖမ္းႏိုင္ဘူး ဆိုတာ။ ကိုယ့္ေဘးမွာ မင္း
အိပ္စက္ေနခ်ိန္မွာေတာင္မွ မင္းဟာ အေဝးကို ပ်ံသန္းေနခဲ့ၿပီ။
အနည္းဆံုးေတာ့၊ ကိုယ္တစ္ခါမွ မပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရတာကို ဘယ္ေတာ့မွလည္း
ဆံုးရွံဴးသြားမွာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ မိမိအတၱဆန္ခါမွာ လာၿငိ ကပ္တင္ေနတာ
ပိုၾကီးမားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ၊ ေမးရိုး၊ မဂၤလာေဆာင္လက္စြပ္၊
ခဏခဏ ျပန္ျပန္မက္ေနမိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအိပ္မက္၊
ငိုခ်င္းတိုင္းမွာ သားေခ်ာ့ေတး၊ သဲကႏာၱရထဲမွာေရးသားထားတဲ့ ပင္လယ္
သရုပ္ေဖာ္ေရးသားခ်က္ေတြ၊ မင္းရဲ႕ က်ိဳးေနတဲ့ထီး။
ကိုယ္ ျပန္ျပင္ေပးႏိုင္ပါတယ္လို႔ အခိုင္အမာေျပာတဲ့ ကတိ။

Ash Ode by Dean Young

Ash Ode (Dean Young)

When I saw you ahead I ran two blocks
shouting your name then realizing it wasn’t
you but some alarmed pretender, I went on
running, shouting now into the sky,
continuing your fame and luster. Since I’ve
been incinerated, I’ve oft returned to this thought,
that all things loved are pursued and never caught,
even as you slept beside me you were flying off.
At least what’s never had can’t be lost, the sieve
of self stuck with just some larger chunks, jawbone,
wedding ring, a single repeated dream,
a lullaby in every elegy, descriptions
of the sea written in the desert, your broken
umbrella, me claiming I could fix it.

– From Primitive Mentor by Dean Young


(ဒီးန္ယန္းဂ္ – ဘာသာျပန္ ေဇယ်ာလင္း။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s