လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေမာင္ေဒး ကဗ်ာမ်ား

ဧည့္ေျမွာင္ (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

ေနာက္ဆံုးက်န္တဲ့ ေၾကာင္ေတြဟာ
ေၾကာင္မ်ိဳးၿပဳတ္သုတ္သင္ေရးဌာန အေဆာက္အဦးေပၚကေန
ခုန္ခ် လြတ္ေၿမာက္သြားတယ္။ ငါတို႔ဟာ ငါတို႕တစ္ဝက္၊ ငါတို႔မဟုတ္တာ
တစ္ဝက္။ ရန္ကုန္က Notorious B.I.G. လိုေခါင္းစြပ္အနက္ ဝတ္ထားတယ္။
ငါတို႔ဟာ ရာသီေသြးေပၚခါစ အခ်ိန္လို စိတ္လႈပ္ရွားမႈအျပည့္
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္အျပည့္နဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ေတာင္ၾကားေတြကို
ငါတို႔ မ်က္လံုးေမွးၿပီး ၾကည့္ၾကတယ္။ ေမာင္းသူမပါတဲ့ ဒရုန္းေလယာဥ္ေတြက
ငါတို႔ရဲ႕ဇာတ္ေတာ္လာ သတၱဝါေတြကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။
ငါးရွဥ့္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕တြင္းထဲကေန ထြက္လာၿပီး
အိုဘားမားရဲ႕ ဗဂ်ိဳင္းနားဆီကို အိတ္ဖြင့္ေပးစာေတြ လွမ္းေရးၾကတယ္။
ကိစၥတိုင္းဟာ သမၼတနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။
ကိစၥတိုင္းဟာ သမၼတနဲ႔ မသက္ဆိုင္ပါဘူး။
ဗမာတိုင္းက ကခ်င္ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္တိုင္းဟာ ကရင္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါက ငါးရွဥ့္ေၿခာက္စပ္ ၾကိဳက္တတ္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေႏြလယ္စိတ္ကူးပါ။
ျဗဟၼာၾကီးေလးဦးက သူတို႔ရဲ႕ဦးေခါင္းပိုင္းကေန ျဖစ္တည္လာတဲ့ လူေတြမွာ
ဦးေခါင္း ပါမလာခဲ့ျခင္းအေပၚ အမႈမထားၾကပါ။
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဟာ အိမ္ကို သတိရလာတယ္။
အခ်စ္လမ္းခရီးဟာဘယ္တုန္းကမွ ေၿဖာင့္ၿဖဴးၿခင္းမရိွခဲ့ပါဘူး။
Guns & Roses ရဲ႕ စာသားအတိုင္း ေအးစက္တဲ့ နိုဝင္ဘာမိုးထဲမွာ
မီးထြန္းထားတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္ကို ကိုင္ဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။


(ကဗ်ာမ်ား – ေမာင္ေဒး။ ေဖေဖၚဝါရီ၊ ၂၀၁၄ – ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s