လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အစြန္းထြက္ ဇီဝေဗဒ (ေမာင္ေဒး)

ကိုင္ေဆာင္သူ၏လက္မွတ္ မတူေပမယ့္ ေျပာစရာကလည္း ဒီအေၾကာင္းပဲရွိတယ္ (ေမာင္ေဒး)

Leave a comment

အသားအေရာင္ ေျပာင္းသြားတယ္။ မ်က္လံုးအေရာင္ ေျပာင္းသြားတယ္။ တယ္လီဖုန္း Ringtone ေျပာင္းသြားတယ္။ တယ္လီဖုန္းထူးတဲ့အခါ ဟယ္လိုလို႔ ေျပာတဲ့အသံ ေျပာင္းသြားတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းစူပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ ကိုယ္လိုရာ ကိုယ္ဆြဲေျပာတတ္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ အေမြးအေရာင္ ေျပာင္းသြားတယ္။ ေသြးအေရာင္ ေျပာင္းသြားတယ္။ ပူစီအေရာင္ ေျပာင္းသြားတယ္။ ပူစီအနံ႕ ေျပာင္းသြားတယ္။ က်ံဳ႕ပံု၊ ဆြဲပံု၊ ဖ်စ္ညွစ္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း ၾကားကေန စာေၾကာင္းေတြ ဆြဲထုတ္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ စာေၾကာင္းျဖတ္ေတာက္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ စကၠဴကို လံုးေခ်လႊင့္ပစ္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ အသံထြက္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ စကားလံုး ေရြးခ်ယ္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ စကားလံုး တစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုးအၾကား ေခ်ာင္းဟန္႔ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ အိပ္မက္မက္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ အိပ္မက္က လန္႔ႏိုးပံု၊ ေခါင္းတခါခါလုပ္ပံုေတြ ေျပာင္းသြားတယ္။ မနက္စာစားပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ ေကာ္ဖီအနံ႔ ေျပာင္းသြားတယ္။ စားပြဲခင္းအဆင္ ေျပာင္းသြားတယ္။ အတိတ္ကို ျပန္ေတြးပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ လက္မွာ ကိုင္ထားတဲ့ Lonely Planet စာအုပ္အဖံုးေပၚက ၿမိဳ႕နာမည္ေတြ ေျပာင္းသြားတယ္။ ေခၽြးနံ႔ ေျပာင္းသြားတယ္။ လက္ကိုင္ကြင္းေတြ ေျပာင္းသြားတယ္။ လက္ေတြ ေျပာင္းသြားတယ္။ ေအာ္ဟစ္ပံု၊ ငိုယိုပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ အမဲလိုက္ပံုနဲ႔ မိတ္လိုက္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ ေသနတ္ကို ဆြဲထုတ္ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ ပစ္လဲက်ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ ဇာတ္လမ္းက ဒီဇာတ္လမ္းပဲ။ ဇာတ္လမ္းက ဒီဇာတ္လမ္းပဲ လို႔ ေရးပံု ေျပာင္းသြားတယ္။ ဇာတ္လမ္းက ဒီဇာတ္လမ္းပဲလို႔ ေရးၿပီးတဲ့အခါ ပုဒ္မခ်ပံု ေျပာင္းသြားတယ္။

၂၀၁၀၊ ဇြန္လ၊ ၄။


(အစြန္းထြက္ ဇီဝေဗဒ – ေမာင္ေဒး။ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၁။ ႏွစ္ကာလမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s