လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာမ်ား ၆၀း၁၅း၀၃ (စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ)

ဇရာ (ေအာင္ႏွင္းသစ္)

Leave a comment

သူေရာက္လာေတာ့
က်ဳပ္သြားေတြဟာ ေပ်ာ့အိတြဲက်ကုန္ၿပီး
က်ဳပ္အေရျပားေတြဟာ ယိုင္နဲ႔ က်ိဳးပဲ့ကုန္တယ္။
သူဟာ က်ဳပ္မ်က္လံုးေတြရဲ႕ အျမင္ကို တအိအိသိမ္းယူၿပီး
က်ဳပ္နားေတြရဲ႕ အျမင္ကို မႈန္ဝါးေလ်ာ႔လ်ဲေစခဲ့တယ္။
သူက က်ဳပ္ဆံပင္ေတြရဲ႕ အေရာင္ကို ဆြဲစားပစ္ၿပီး
ေသြးေၾကာေတြရဲ႕ ခရီးလမ္းကို ပိန္ခ်ိဳင့္ေစခဲ့တယ္။
သူက မွတ္ဥာဏ္ေတြရဲ႕ နံနက္ခင္းကို အေမွာင္လႊမ္းပစ္ၿပီး
အရိုးေတြရဲ႕ ေတာက္ပျခင္းကို တုန္ယင္ေစခဲ့တယ္။

သူ႔ကို ေမတၱာေရွ႕ထားလို႔ က်ဳပ္လက္ခံထားပါတယ္
က်ဳပ္အသံကို တိုးလ်ေစခဲ့ၿပီး
က်ဳပ္ေျခလွမ္းေတြကို က်ဥ္းပစ္ခဲ့တဲ့သူ႔ကို
က်ဳပ္ လက္ခံထားပါတယ္။
က်ဳပ္ဟာ
သူ႔ကို
စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ေတြ ခ်ေကၽြးခဲ့ၿပီး
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ေနရာထိုင္ခင္း ေပးခဲ့တယ္။

သူ႔ကိုလက္ခံထားရတဲ့ က်ဳပ္ဟာ
လူငယ္ဘဝဆိုတာ ေဆးေတာင့္ေလးကို မ်ိဳခ်လို႔
ျပတင္းတံခါးကို ဖြင့္လိုက္ပါတယ္။
က်ဳပ္ဟာ
ျပတင္းဝမွာရပ္လို႔
မႈန္ရီမ်က္လံုးေတြနဲ႔ အေမွာင္ထဲေငးရီ စိုက္ၾကည့္မိတယ္
ဟိုးအေဝး အနက္ျပင္ၾကီးထဲကေန
အသံတစ္ခုဟာ အေျပးလာေနသလိုပဲ
က်ဳပ္ နားစြင့္ထားမိရဲ႕။

၁၃-၆-၂၀၁၁

(ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာမ်ား ၆၀း၁၅း၀၃။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄ – စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ အႏုပညာ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s