လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာမ်ား ၆၀း၁၅း၀၃ (စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ)

ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္း (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

တစ္ေန႔တစ္ေန႔
ဒီလိုေနရတာ မပ်င္းဘူးလား။
အရိပ္ကို ညွစ္ခ်လိုက္ရင္ က်လာမယ္
အေဝးကို မေျပးႏိုင္တဲ့အသံက
နံရံမွာ
ေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြ ဘီလူးေတြ တရိပ္ရိပ္
အသက္ရွဴရတာ ေမာတဲ့ေန႔ရက္မ်ား။
ခင္ဗ်ားလည္း
အေတာင္က်ိဳးၿပီးပါၿပီလား
ၿမံဳေနေသာအလင္းမ်ား
ျပန္လည္ပြင့္ပါေစသား။


(ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာမ်ား ၆၀း၁၅း၀၃။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄ – စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ အႏုပညာ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s