လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာမ်ား ၆၀း၁၅း၀၃ (စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ)

မသိလို႔ ေမးေနရတာေတြ (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

အဲသလို
စုန္းစုန္းျမဳပ္သြားလို႔ ျမဳပ္လား။
အဲသလို
ကိုယ္လြတ္ရုန္းသြားလို႔ လြတ္လား။
အဲသလို
ေျခရာေဖ်ာက္သြားလို႔ ေပ်ာက္လား။
စကားမစပ္
ေရကမာၻမွာ ေနသာပါရဲ႕လား။
အဲဒီမွာ
ငါးၾကီးဧရာေကာ မေတြ႕မိဘူးလား။


(ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာမ်ား ၆၀း၁၅း၀၃။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄ – စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ အႏုပညာ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s