လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာမ်ား ၆၀း၁၅း၀၃ (စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ)

အမည္မသိ (၃) (ခင္ေဇာ္ျမင့္)

Leave a comment

ကမ္းေျခမွာ
ေျခရာတစ္စံုဟာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္။

ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးစလံုး
ညွိဳးငယ္တဲ့ေန႔ရက္မ်ား
တေရြ႕ေရြ႕မ်ား။

မေန႔ကထက္
ဒီေန႔ဟာ ပိုခက္လာ။

တမာပင္ထက္က ငွက္ကေလးရဲ႕ေလခၽြန္သံ
အသံေရာရုပ္ေရာ ငါျမင္မိၾကားမိသလို ရွိသား။

ကမ္းေျခမွာ
ေျခရာဟာ ပုပ္သိုးစျပဳၿပီ။


(ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာမ်ား ၆၀း၁၅း၀၃။ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄ – စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ အႏုပညာ။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s