လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Love is a Dog from Hell (Charles Bukowski)

ရွင္ (စင္ၾကယ္ၿငိမ္း)

Leave a comment

သူမက ေျပာတယ္၊ ရွင္ဟာ ဘီလူးသဘက္ပဲ
ရွင့္ရဲ႕ ဗုိက္ပူပူျဖဴျဖဴႀကီး
ေနာက္ေတာ့ ရွင့္ရဲ႕ အေမြးထူလဗ်စ္ ေျခေထာက္ေတြ။
ရွင့္ေျခသည္းေတြလည္း ရွင္ဘယ္ေတာ့မွ မညွပ္ဘူးေနာ္
ရွင့္လက္ေတြက တုတ္လြန္း
လက္၀ါးေတြကလည္း ေၾကာင္လက္ဖ၀ါးလို႔ ဖုထစ္လုိ႔
ရွင့္နာေခါင္း အျမဲနီေန
ေတြ႕ဖူးသမွ်ထဲမေတာ့
ရွင့္ေဘာဟာ အၾကီးဆုံးပဲ။
ရွင္ သုတ္ေတြပန္းလုိက္တဲ့အခါ
ေဝလငါး ေက်ာကုန္းက
ေရေတြ ပန္းသလုိမ်ိဳး။

ဘီလူးႀကီး သဘက္ႀကီး ဘီလူးႀကီး
ေျပာရင္း သူမ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ နမ္းရဲ႕။
ကဲ..ရွင့္အတြက္ မနက္စာ
ဘာလုပ္ေပးရမလဲ။

you (charles bukowski)

you’re a beast, she said
your big white belly
and those hairy feet.
you never cut your nails
and you have fat hands
paws like a cat
your bright red nose
and the biggest balls
I’ve ever seen.
you shoot sperm like a
whale shoots water out of the
hole in its back.

beast beast beast,
she kissed me,
what do you want for
breakfast?


you – charles bukowski
[from Love is a Dog from Hell: Poems, 1974-1977 (1977), Black Sparrow Press]
ဘာသာျပန္ – စင္ၾကယ္ၿငိမ္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s